Insinööri-lehti

Euroopan parlamentti haluaa rajoittaa nollatuntisopimuksia

Euroopan parlamentin työllisyysvaliokunta hyväksyi eilen kantansa komission ehdotukseen työolodirektiiviksi. Valiokunta haluaa suitsia nollatuntisopimusten käyttöä työajan vakiintumismallin avulla.

Suomen palkansaajat esittivät hyväksyttyä kantaa. Uudistus parantaa epävarmassa tilanteessa olevien työntekijöiden asemaa ja saattaa edellyttää lakimuutoksia Suomessakin, Finunions arvioi.

EU-parlamentin työllisyysvaliokunta haluaisi vahvistaa niin sanottujen nollatuntisopimuksilla työskentelevien asemaa. Työnantajien oikeus teettää työtä ilman taattuja työtunteja halutaan rajata kuuteen kuukauteen.

Tämän jälkeen työntekijöille pitää seuraavan kuuden kuukauden ajaksi taata vähintään 75 prosenttia ensimmäisen kuuden kuukauden aikana tehdyistä työtunneista.

Työllisyysvaliokunta edellyttää jäsenmaat ottamaan uudet keinot käyttöön siinä tapauksessa, että maissa ei ole jo valmiiksi käytössä tehokkaita keinoja nollatuntisopimusten väärinkäytöksiin puuttumiseksi.

Suomessa on vastikään otettu käyttöön nyt ehdotetun kaltainen työajan vakiintumismalli, mutta siinä oikeutta vähimmäistunteihin ei muodostu automaattisesti kuten EU-parlamentin valiokunta nyt ehdottaa. Niinpä Suomessakin on tältä osin vahvistettava lainsäädäntöä, jos väärinkäytöksiä ei saada kuriin.

Jos Euroopan parlamentti hyväksyy valiokunnan kannan vielä täysistunnossaan, lain lopullisesta muodosta neuvotellaan seuraavaksi parlamentin, komission ja jäsenmaiden neuvoston välillä.