Merituulivoima on yleistä esimerkiksi Tanskassa.
Insinööri-lehti politiikka

Ensimmäiset tutkimusluvat merituulivoimaloille Suomessa

Valtioneuvosto on myöntänyt tutkimusluvat kolmelle merituulivoimahankkeelle avomerelle Suomen talousalueella.

Luvat on myönnetty Wpd Finlandille Pietarsaaresta länteen sekä OX2 Finlandille Hailuodon ja Pietarsaaren länsipuolisille tutkimusalueille. Yhtiöiden luvat Pietarsaaren edustalla on myönnetty samalle alueelle. Tutkimuksia on tarkoitus tehdä tämän ja ensi vuoden aikana.

Valtioneuvoston päätös lopullisesta merituulivoimapuiston toteuttajasta tutkimusalueilla tehdään myöhemmin talousvyöhykkeen rakentamislupaprosessissa, kun ympäristövaikutusten arviointimenettely on valmistunut.

Suomen merialueet ovat herättäneet kansainvälistä kiinnostusta. Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi joulukuussa esitystä huutokauppamallista, jolla alueet voidaan tulevaisuudessa vuokrata merituulivoiman käyttöön.

Merituulivoima ei ole tällä hetkellä markkinaehtoisesti kannattavaa Suomen merialueilla, mutta tilanne voi muuttua tulevina vuosina teknologian kehittyessä ja kustannusten laskiessa. Merituulivoimahankkeiden hankekehitysajat ovat tyypillisesti 5–10 vuotta.

Kuva: Valery Voennyy /Mostphotos