Valtioneuvoston yleisistunto on koolla.
Insinööri-lehti politiikka

Arvio: Hallitukselta tarvitaan johdonmukaista finanssipolitiikkaa

Talouspolitiikan arviointineuvosto pitää maan hallituksen viime vuonna harjoittamaa finanssipolitiikkaa löysänä mutta ymmärrettävänä.

Hallituksen tukitoimet vauhdittivat talouden elpymistä. Hallitukselta puuttuu kuitenkin suunnitelma julkisen talouden vakauttamisesta. Julkinen talous pysyy ennusteiden perusteella pahasti alijäämäisenä nykyisen kriisin jälkeen.

Keskipitkällä aikavälillä Suomen velka-aste kasvaa jatkuvasti. Vakauttamistoimia tarvitaan vuosittain 0,2–0,4 prosentilla suhteessa bkt:hen. Pitkällä aikavälillä julkisia menoja kasvattavat vihreä siirtymä ja ikäsidonnaiset menot.

Kestävyysongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan työllisyyden nostoa. Talouskasvua on haettava tukemalla koulutusta sekä tutkimus- ja kehitystoimintaa, arviointineuvosto kirjoittaa.

Kuva: Lauri Heikkinen /valtioneuvoston kanslia