Insinööri-lehti työelämä

Anonyymi rekrytointi kiinnostaa

Työpaikkojen kiinnostus monimuotoisuuden kasvattamiseen on lisääntynyt.

Työterveyslaitos tutki Monimuotoisuusbarometrissa työnantajien rekrytointitapoja. Henkilöstöalan ammattilaisista 12 prosenttia kertoo kokeilleensa anonyymia rekrytointia.

Anonyymi rekrytointi helpottaa eri ryhmien pääsyä työhaastatteluun, mutta haastateltujen tasavertaista valikoitumista se ei takaa. Vastaajista 11 prosenttia kertoi, että rekrytoinnissa on tapahtunut syrjintää.

Silti liki kolmasosalla on kehitetty työpaikalla syrjimättömiä rekrytointikäytäntöjä. Henkilöstöalan vastausten perusteella monessa yrityksessä on halu lisätä työyhteisön monimuotoisuutta. Lähes neljä viidesosaa katsoo, että omassa organisaatiossa hyväksytään monimuotoisuuden ilmenemismuodot.

Monimuotoisuudella tarkoitettiin työntekijöiden keskinäistä erilaisuutta muun muassa iän, sukupuolen, etnisen taustan, kansallisen taustan, sukupuolisen suuntautumisen, perhetilanteen, kielen, uskonnon ja vakaumuksen sekä työkykyisyyden osalta.

Monimuotoisuutta voi lisätä muun muassa näyttämällä erilaisia ihmisiä kuvallisessa viestinnässä ja englanninkielisillä työpaikkailmoituksilla.

Kuva: Gbade Darosa /Mostphotos