Palkansaajat osoittivat mieltä aktiivimallia vastaan helmikuussa 2018.
Insinööri-lehti politiikka

Aktiivimalli puretaan ja työttömyysturva nousee

Työttömyyteen liittyvissä laeissa tapahtuu muutoksia vuodenvaihteessa.

Vuoden 2018 alusta voimaan tullut niin kutsuttu aktiivimalli lakkaa vuoden lopussa. Työttömyysturvaa ei leikata aktiivimallin perusteella enää 1.1.2020 tai sen jälkeen maksettavilta työttömyyspäiviltä. Jos työttömyyspäivät ajoittuvat joulukuulle, mutta tulevat maksuun tammikuussa, aktiivimalli voi vielä vaikuttaa etuuden määrään.

Aktiivimallin sääti Sipilän hallitus. Viime keväänä aloittanut Rinteen hallitus puolestaan purki mallin. Koko-työttömyyskassan toiminnanjohtaja Outi Mäki kirjoitti Insinööri-lehdessä, että työttömyyskassa ei jää kaipaamaan mallia.

Vuodenvaihteessa työttömyysturvaan tulee 1.1.2020 tasokorotus. Ansiopäivärahan kohdalla korotuksen suuruus riippuu osittain palkasta. Suurimmalla osalla ansiopäivärahan saajista korotuksen suuruus on noin 11 euroa kuukaudessa. Lisäksi ansiopäiväraha nousee vuodenvaihteessa indeksikorotuksen myötä.

Työttömyysturvan lisäpäiväoikeuden eli niin sanotun työttömyysputken ikäraja nousee vuonna 1961 ja sen jälkeen syntyneillä 61 vuodesta 62 vuoteen. Lisäpäiväoikeus tarkoittaa, että ansiopäivärahaa voidaan maksaa normaalin enimmäisajan jälkeen eläkeikään asti.

Muutos tulee voimaan 1.1.2020. Vuonna 1961 syntyneet henkilöt täyttävät kuitenkin 61 vuotta vuonna 2022, joten muutos alkaa vaikuttaa maksettavaan työttömyysturvaan vasta kahden vuoden kuluttua.