Insinööri-lehti työelämä

Akavalaiset penäävät työpaikoilta ilmastotekoja

Korkeakoulutetuista 84 prosenttia on sitä mieltä, että ilmastonmuutosta hidastavat toimenpiteet ovat myös työpaikkojen vastuulla.

Akavalaisista 64 prosenttia kokee, että oman työpaikan tulisi tehdä enemmän ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Kantar TNS:llä touko-kesäkuussa teetetyssä kyselytutkimuksessa kartoitettiin akavalaisten suhtautumista ilmastonmuutokseen ja työpaikkojen toimenpiteisiin ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi.

Ilmastonmuutokseen vaikuttaminen ja ilmaston hyväksi tehtävä työtä pidetään akavalaisten työpaikoilla tärkeänä. Akavalaisista 63 prosenttia on sitä mieltä, että työnantajan ja henkilöstön edustajan pitäisi keskustella enemmän keinoista, joilla työpaikalla voisi vaikuttaa ilmastonmuutokseen.

Akava on korostanut, että ilmastopolitiikan toimenpiteiden suunnitteluun ja valmisteluun tulisi sitouttaa kansalaisia nykyistä enemmän.

– Työpaikoilla on lisättävä työnantajien ja työntekijöiden välistä vuoropuhelua työpaikkojen toimenpiteistä päästöjen vähentämiseksi, linjaa Akavan yhteiskuntasuhteiden päällikkö Vesa Vuorenkoski.

Akava teetti kyselytutkimuksen akavalaisten näkemyksistä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Lisää kyselyn tuloksia julkaistaan Akavan SuomiAreena-tilaisuudessa ja Akavan verkkosivuilla tiistaina 16. heinäkuuta.

Kuva: Aleksandr Kichigin /Mostphotos