Insinööri-lehti politiikka

Akava painottaa työkyvyn tukemista

Akava tavoittelee terveyspoliittisessa ohjelmassaan väestön terveyden ja työkyvyn edistämistä.

Ohjelma esittää työ- ja toimintakyvyn tukemista ensi hallituskauden strategiseksi tavoitteeksi. Ohjelma painottaa myös kuntouttamista, joka puolestaan ehkäisee syrjäytymistä.

– Harmaantuvan Suomen keskeinen kysymys on, miten yhä useampi voisi antaa työpanoksensa ja olla osallisena yhteiskunnassa – työkykynsä mukaan. Useimmilla on halua tehdä työtä, sillä työ tarkoittaa toimeentulon lisäksi myös osallisuutta, sanoo johtava asiantuntija Hanna-Maija Kause Akavasta.

Ohjelma painottaa, että eri työnteon tavat aiheuttavat omanlaistaan kuormitusta ja vaativat palautumista.

– Esimerkiksi asiantuntijatyössä tai paljon matkustamista vaativassa työssä on tavallista, että työ läikkyy vapaa-ajalle. Työn pirstaleisuus, jatkuva suurten tietomäärien hallinnan vaatimus ja informaatioteknologian käytön lisääntyminen ovat haaste aivojen terveydelle, Kause muistuttaa.

Akavan terveyspoliittinen ohjelma siirtäisi sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten painopistettä sairauksien ehkäisyyn ja hyvinvoinnin edistämiseen. Kuntoutuksen toimivuus vaikuttaa toimintakyvyn palauttamiseen ja ylläpitoon sekä hillitsee kustannuksia. Sote-palveluihin käytettyä rahaa tulisi keskusjärjestön mukaan ajatella investointina.