Insinööri-lehti politiikka

Akava moittii hallitusta rohkeuden puutteesta

Hallitus päätti budjettiriihessä useista työllisyystoimista, mutta ne eivät Akavan mukaan riitä työllisyystavoitteen saavuttamiseksi.

Työperäisen maahanmuuton kokonaisuudistuksen aloittaminen on myönteistä. Työllisyyspaketista jäi puuttumaan konkreettisia toimia, kuten työvoiman saatavuusharkinnasta luopuminen.

– On hyvä, että hallitus ottaa työperäisen maahanmuuton edistämisessä askeleita oikeaan suuntaan. Pelkän perusasteen varassa olevien työllistämiseen ei löydetty keinoja nyt päätetyssä työllisyyspaketissa, sanoo Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder.

Verotusratkaisuihin Akava on tyytymätön. Budjettiriihessä ei päätetty työryhmän perustamisesta, joka arvioisi hallituskausien yli ulottuvaa verotusta. Verotuksen painopistettä ei siirretty merkittävästi työn verotuksesta haitta- ja kulutusverotukseen, eikä ansiotuloverotusta olisi pitänyt kiristää millään tulotasolla. Hallitus päätti suunnata veronkevennykset vain pieni- ja keskituloisille.

Yliopistot ja ammattikorkeakoulut saavat Akavan toiveiden mukaan 60 miljoonan euron lisämäärärahan hallitusohjelman mukaisesti. Hallitusohjelmassa on mainittu tiekartta tki-panostusten nostamiseen neljään prosenttiin bkt-osuudesta. Budjettiriihessä ei kuitenkaan tehty riittäviä panostuksia tähän pääsemiseksi.

Investointien edistämiseksi hallitus kaavailee tutkimusyhteistyökannustinta, joka olisi Akavan mukaan myönteinen uudistus aineettomien investointien kasvun käynnistämisessä.

– Osaamis- ja tutkimuspanostuksilla voitaisiin vauhdittaa talouden ja työllisyyden kasvua, mutta nämä tulevaisuusinvestoinnit jäivät melko niukoiksi, Fjäder jatkaa.

Kuva: Aleksandr Davydov/Mostphotos