Työ- ja elinkeinoministeriö haluaa rajoittaa kilpailukieltoja.
Insinööri-lehti työmarkkinat

Akava: Kilpailukieltosäännöksen muuttaminen myönteinen askel

Työministeri Timo Harakka on päättänyt aloittaa kolmikantaisen lainvalmistelun kilpailukieltosäännöksen muuttamiseksi. Akava pitää päätöstä hyvänä.

Työryhmän tehtävänä on valmistella korvausvelvollisuutta koskeva ehdotus. Akava on pitänyt pitkään esillä kilpailukieltosopimusten lisääntymisen työmarkkinoille aiheuttamia ongelmia.

– Hallitusohjelman kirjaus kilpailukieltojen käytön rajoittamisesta oli myönteistä. Työministeri Timo Harakan linjaus antaa suuntaa lainmuutoksen valmistelulle. Akava kiittää ministeri Harakkaa tästä linjauksesta, sanoo yhteiskunta-asioiden päällikkö Vesa Vuorenkoski.

Kilpailukieltosopimusten käyttöä on onnistuttu muualla Euroopassa karsimaan pakollisen korvauksen avulla. Muissa Pohjoismaissa on käytössä pakollinen korvaus kilpailukieltoajalta.

Suomessa on nykyään säännös, jonka mukaan korvaus on pakollinen yli kuusi kuukautta kestävissä kilpailukielloissa.

– Pidämme nykyistä työsopimuslain kilpailukieltoja koskevaa säännöstä toimimattomana. Tämän takia on otettava oppia muiden Pohjoismaiden käytännöistä, jotta saamme Suomen kilpailukieltojen korvausmallin kuntoon, Vuorenkoski sanoo.

Kuva: Marja Väänänen /TEM