Insinööri-lehti politiikka

Akava ehdottaa muutoksia yhdenvertaisuuslakiin

Työelämässä tapahtuu syrjintää, jota voitaisiin kitkeä kehittämällä puuttumiskeinoja.

Keskusjärjestö odottaa nopeaa kolmikantaista yhdenvertaisuuslain osittaisuudistusta. Yhdenvertaisuuslain uudistaminen on kirjattu hallitusohjelmaan.

– Syrjintä työelämässä on vakava ja valitettavan yleinen ilmiö. Sitä on monissa tapauksissa vaikea osoittaa ja selvittää. Prosessit ovat liian hitaita ja raskaita. Pelko leimautumisesta estää usein asian selvittämisen ja eteenpäin viemisen. Yksilön oikeussuojaa pitää parantaa yhdenvertaisuuslain osittaisuudistuksessa, sanoo Akavan työmarkkinajohtaja Katarina Murto.

Monilla vähemmistöihin kuuluvilla on vaikeuksia päästä työelämään, löytää osaamistaan vastaavaa työtä tai saada riittävää tukea työllistymiselleen.

– Työelämässä tarvitaan lisää tietoa lain velvoitteista, mutta myös voimakasta asennemuutosta syrjinnän kitkemiseksi. Syrjintää on erityisesti työnhaun yhteydessä, sanoo työmarkkinajohtaja Katarina Murto.

Akava katsoo, että yhdenvertaisuuslain arviointihankkeen tuottamat ehdotukset ovat hyvä pohja lain uudistamiselle.

– Yhdenvertaisuuslain arvioinnista ilmenee, että syrjintä jää osin jopa piiloon ja tunnistamatta. Valvontaviranomaisten resurssit ovat puutteelliset ja yhdenvertaisuusvaltuutetulla on liian rajoitettu toimivalta, Murto sanoo.

Akava on listannut ehdotuksensa muutoksista yhdenvertaisuuslakiin.