Insinööri-lehti

Työpaikoilla tarvitaan kaiken ikäisiä

Katsopa työpaikalla ympärillesi. Minkä ikäisiä ihmisiä näet? Onko työpaikallasi kaiken ikäisiä työntekijöitä? Hyvä jos on, koska silloin todennäköisesti työpaikallasi on hyvää johtamista.

Tilastokeskuksen mukaan 1960-luvulla työelämään tultiin keskimäärin 18-vuotiaina. Vuoden 1980 jälkeen työhöntuloikä on vaihdellut 21 ja 25 vuoden välillä. Taantuman aikana työhöntuloikä on korkeammalla. Samalla eläkkeelle lähtöikä on myöhentynyt, joten suomalaisen työuran pituus on pysynyt 40 vuodessa.

Mikä sitten on paras työikä? Jos työnhakijalta itseltään kysytään, hän yleensä kokee olevansa parhaassa iässä. Jos taas työpaikkailmoituksiin on uskominen, on paras työntekijä 25-vuotias, jolla on 15 vuoden työkokemus. Käytännössä alle 25-vuotiailla harvoin on kovin pitkää työkokemusta. Sen sijaan heillä on tuoretta osaamista ja hyvät tekniset valmiudet.

30 – 40–vuotiaat elävät niin sanottuja ruuhkavuosia ja tasapainottelevat työn ja perhe-elämän välillä. Toisaalta heillä on jo kokemusta ja he ovat vielä fyysisesti hyvässä kunnossa eikä heillä ole sairauspoissaoloja yhtä paljon kuin vanhemmilla työntekijöillä.

Ja vaikka lasten sairastumisen takia ollaan pois töistä, tehdään työt etänä tai venytetään päivää. Perhe ja asuntolaina pitävät isät ja äidit vastuuntuntoisina ja työnantajauskollisina – eihän heillä edes riitä aika uuden työpaikan hakemiseen.

Ikä tuo väistämättä mukana kaikennäköistä kremppaa: nivelet paukkuvat, reaktiot hidastuvat, näkö ja kuulo saattavat heiketä. Mutta sen minkä ikääntynyt häviää fyysisesti, voittaa hän kokemuksen tuomalla suhteellisuuden tajulla ja osaamisen tuomalla näkemyksellä.

Ikääntyvillä eli 45 – 55-vuotiailla työntekijöillä on monia vahvuuksia. Ikääntyvät asiantuntijat ovat työstään innostuneempia kuin nuoremmat kollegansa. He ovat tarmokkaita ja työlleen omistautuneita, ainakin Aalto-yliopiston tutkimuksen mukaan. Ikääntyvät työntekijät ovat myös itseohjautuvia ja innovatiivisia.

Odottelevatko sitten ikääntyneet työntekijät eläkepäivien koittamista? Eivät pelkästään. Edenred-Ipsos Barometri 2015 kertoo, että suomalaisilla yli 55-vuotiailla työntekijöillä motivaatio edelleen korkealla, vaikka 42 prosenttia heistä on jo tehnyt suunnitelmia melko läheiseksi kokemaansa eläkeikää varten. Jopa 80 prosenttia kokee olevansa edelleen motivoituneita ja 82 prosenttia tuntee olonsa luottavaiseksi ajatellessaan tulevia vuosia ennen eläkettä.

Työpaikoilla tarvitaan kaiken ikäisiä ihmisiä. Eri ikäkausiin liittyvät vahvuudet on opittava tunnustamaan ja niitä on osattava käyttää työpaikoilla. Pelkkä kalenteri-ikään tuijottaminen on ennakkoluulo, josta on päästävä eroon. Eri-ikäisyys tulee työpaikoilla nähdä voimavarana, jota voidaan hyödyntää.

Minna Anttonen
Insinööriliiton asiamies