Insinööri-lehti

Töitä tehdään – maskin kanssa tai ilman

Usean yrityksen henkilöstöedustaja on ollut yhteydessä liiton asiakaspalveluun kysyäkseen, voiko työnantaja määrätä henkilöstöä pitämään kasvomaskia työpaikalla. Lyhyt ja ytimekäs vastaus on, että kyllä voi.

Meitä epäileväisiä ihmisiä tietenkin kiinnostaa tietää, mihin moinen perustuu. Ensimmäinen peruste on työturvallisuuslaki. Sen perusteella työnantajalla on velvoite huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Kasvomaskin käytöllä pyritään estämään vaara- ja haittatekijöiden syntyminen, toisin sanoen estää koronan leviäminen ja pitää työntekijät terveenä.

Työn vaarojen selvittäminen ja niiden arviointi on niin ikään lakisääteinen velvoite. Mikäli vaaran arvioinnissa tullaan tulokseen, että koronan tarttumisriski on olemassa, työnantaja voi määrätä maskin käyttämisen työpaikalla. Tällöin työnantaja hankkii suojaimet henkilöstönsä käyttöön. Poikkeuksen muodostavat henkilöt, joilla on terveyteen liittyvä este maskin käyttöön.

Aatteleppa omale kohale, sanoi Jope Ruonansuu.

Työnantaja myös määrittelee, millaisissa varusteissa, suojaimissa ja asusteissa työtä tehdään. Työntekijän velvoite on noudattaa työnantajan määräyksiä. Myös tätä kautta syntyy velvoite maskin käyttämiselle.

Toimistotyötä tekevät ovat pääsääntöisesti tottuneet työskentelemään toimistoissaan ilman suojaimia, mutta tietyissä tehdas- tai tuotantotiloissa suojaimien ja suojavaatetuksen käyttö on pakollista normaalioloissakin. Koronan oloissa maskin käyttö myös toimistossa voi olla hyvinkin perusteltua.

Kasvomaskikeskustelu on saanut julkisuudessa muutenkin monenmoisia piirteitä. Yksi julistaa, että ne eivät suojaa ketään, toinen taas pitää maskia autuaaksi tekevänä. Itse uskon, että oikein käytettynä kasvomaskista on koronan leviämisen estämisessä taatusti enemmän hyötyä kuin haittaa. Ja voi olla, että kasvomaskin käyttäminen työelämässä lisääntyy koronan jälkeisessä ajassa.

”Aatteleppa omale kohale”, sanoi edesmennyt kansantaiteilija Jope Ruonansuu. Lausahdusta kannattaa näinä aikoina miettiä. Kuinka katkera olisit, jos saisit koronan suojaamattomalta työtoveriltasi? Tai haluatko ottaa riskin, että oireettomana kantajana veisit koronan työpaikalle?

Kasvomaski suojaa sinua itseäsi, mutta myös työtovereitasi aivastuksiltasi, työinnon mukana tuomien iloisten huudahdusten pärskeiltä ja roiskeilta. Suhtaudutaan siis kasvomaskiin samalla vakavuudella kuin muihinkin suojaimiin – ne ovat sinun ja työyhteisösi turvaksi.

Anu Kaniin
Insinööriliiton työehtoasiantuntija