Insinööri-lehti

Suurestakin palkasta voi puhua

Rahasta puhumiseen liittyy liian usein häpeää. Oman palkan poikkeaminen keskustelukumppanin palkasta voi saada palkkapuheen ohittamisen tuntumaan helpommalta kuin keskustelun jatkamisen.

Aihe on herkkä, mutta myös liian iso palkka voi aiheuttaa häpeää. Vaikka ajattelisikin taitojensa ja osaamisensa olevan suuren palkan arvoisia, voi tuntua väärältä, että joistakin erittäin tärkeistä töistä ei makseta vähintään samaa summaa.

Tarvitsemme roolimalleja – varsinkin naisten suuret palkat saavat liian vähän palstatilaa. Kulttuuriin kuuluu ennemminkin suurituloisten verotiedoilla mässäily, mikä inspiroinnin sijaan tuntuu herättävän vain kateutta.

En kuitenkaan koe, että jonkun toisen kolmin- tai nelinkertainen palkka olisi minulta pois. Päinvastoin; mitä enemmän suuria palkkoja on näkyvillä, sitä enemmän se voi motivoida muitakin hakeutumaan vaativampiin tehtäviin ja pyytämään lisää liksaa.

On hedelmällistä verrata palkkaansa viiteryhmän sisällä.

Tästä aiheesta on vaikea puhua ilman vastuunvapauttamislausekkeita. Olen ehdottomasti sitä mieltä, että Suomessa on monia töitä, joista pitäisi maksaa enemmän. Se ei kuitenkaan ole tämän jutun aihe.

En myöskään ole sitä mieltä, että palkka on ainoa tekijä, joka kannattaa huomioida urasuunnitelmia tehdessä, mutta senkin voi ottaa esille toisessa keskustelussa. Tällä hetkellä kaipaan vain enemmän suurituloisia esiin.

On hienoa, että menneen viikon aikana niin moni on #palkkahaasteen myötä jakanut palkkansa. Tämä tuo hyvin näkyväksi sen, että on töitä, joista maksetaan paljon. Se voi myös herätellä niitä, jotka vielä miettivät, millaisiin tehtäviin urallaan tähtäävät ja millaista osaamista tähtäykseen tarvitaan.

On tärkeää tiedostaa, mihin oma palkka asettuu koko yhteiskunnan tasolla, mutta omaa palkkakehitystä pohdittaessa hedelmällisempää on verrata palkkaansa saman viiteryhmän sisällä.

Yksityisellä sektorilla asiantuntijoiden mediaanipalkka oli viime vuonna 4 130 euroa ja keskijohdon 5 100 euroa. Johtotehtävissä mediaanipalkka asettuu 7 000 euroon. Nämä ovat korkeita palkkoja, mutta tässä viiteryhmässä ihan normaaleja.

Yksi asia on aivan varma: lisää palkkaa ei saa, jos ei pyydä. Tai jos saa, niin luultavasti on odottanut liian kauan.

Varpu Multisilta
Insinööriliiton työmarkkinatutkija