Insinööri-lehti

On aika vastata huutoonsa

Teknologiateollisuuden kentän eri alojen työehtosopimukset ovat vaiheessa, jossa pyritään toteuttamaan niiden ensisijaista palkkaratkaisua eli luomaan paikallinen palkkaratkaisu. Työehtosopimusten lähtökohta on sopia paikallisesta ratkaisusta, joka sopii juuri kunkin yrityksen tilanteeseen. Kaikki on sovittavissa, niin korotusten taso kuin niiden tekotapa ja ajankohta.

Yrityksillä on nyt mahdollisuus vastata omaan huutoonsa. Huutoon, joka on kuulunut heidän järjestönsä kautta. Sen mukaan yrityksissä halutaan tehdä aitoja paikallisia ratkaisuja eikä seurata valtakunnallista sopimusta. Toivottavasti näin käy.

Monessa yrityksessä menee nyt hyvin.

Kun halutaan neuvotella aidosti paikallinen palkkaratkaisu, se vaatii avointa mieltä kummaltakin osapuolelta. Ennen kaikkea se edellyttää, että yritys kertoo henkilöstön edustajille aidosti taloudellisesta tilanteestaan. Se edellyttää, että neuvottelun pohjaksi tarkastellaan yrityksen taloudellista tilannetta ja näkymiä, keskustellaan siitä, mikä on palkankorotusvara lukujen valossa. Niin yrityksen mielestä kuin toisaalta henkilöstön näkökulmasta.

Palkkaratkaisuun ei päästä, jos yritys aloittaa neuvottelut sillä, että se on laskenut sopimuksen perälautaratkaisun mukaisesta korotuksesta palkkasumman ja kertoo, että nyt puhutaan tämän jakamisesta. Silloin yritys ei ole halukas sopimaan. Sopiminen edellyttää, että keskustellaan kaikista asiaan vaikuttavista elementeistä.

Kun kaikki tiedot ovat pöydällä, myös henkilöstön edustajat ovat valmiimpia keskustelemaan yritystä kiinnostavista asioista. Kuten esimerkiksi siitä, miten erää jaetaan. Jos luottamusta ei löydy henkilöstön suuntaan, sitä tuskin löytyy yrityksen suuntaan siitä, kenelle se saa jakaa korotuksia. Tällöin viisain ratkaisu on varmasti tasajako.

Jos kokemuksia kertyy siitä, että asioista ei haluta neuvotella tosissaan, niin se vaikuttaa vahvasti siihen, mikä on jatkossa mahdollista myös valtakunnallisissa sopimuksissa. Jos yritykset toimivat niin kuin heidän edunvalvojansa kertoo, joustavia ratkaisuja syntyy varmasti jatkossakin. Jos taas huutoon ei vastata, mahdollisuudet siihen muuttuvat heikommiksi.

Paikallisen palkkaratkaisun neuvotteleminen ei ole missään tapauksessa helppoa. Luottamushenkilö on vaikeassa paikassa työkavereiden vaatimusten ja yrityksen halun neuvotella välissä. Jos siinä tilanteessa yritys ei tuo pöytään tietoja ja aitoa neuvotteluhalua, ratkaisujen syntyminen on hankalaa.

Monessa yrityksessä menee nyt hyvin. Toivottavasti ymmärretään, että siitä tuloksesta on syytä jakaa myös sen tekijöille käyden läpi kaikki mahdollisuudet palkankorotuksista kertaerinä maksettaviin palkkioihin.

Petteri Oksa
Insinööriliiton edunvalvontajohtaja