Insinööri-lehti

Nousujohteinen ura kesätöillä

Kesä tekee tuloaan ja opiskelijoiden silmissä siintävät kesätyöt. Osalle suunnitelmat ovat selvät. Osa vielä miettii työpaikkaa, joka palkkaisi osaavia, eri alan opiskelijoita kesätöihin.

Asiat näyttäytyvät ihmisille eri tavoin. Toisilla työpaikan valintaan vaikuttaa oma motivaatio, osalle työstä maksettava palkka tai uranäkymä pyrkiessä kasvamaan pienemmistä kengistä suurempiin.

Tärkeintä asiaa oman uran suunnittelussa ei etukäteen tiedä kukaan. Yksiselitteistä vastausta asiaan ei vaan ole. Voimme peilata omia ajatuksiamme työnantajien tarpeisiin ja toiveisiin sekä työelämän realiteetteihin.

Viime kädessä valinta ja päätös on opiskelijan oma. Sitä tehdessä ei kannata unohtaa kokemuksen tuomaa tietotaitoa tai tutkittua tietoa, joita ympärillä on tarjolla välillä liikaakin. Ongelmaksi voikin nousta runsauden pula, miten osata erottaa hyvät neuvot huonommista ja löytää jyvät akanoiden joukosta.

Osa pääsee esimiestehtäviin jo ensimmäisenä kesänä.

Opiskelijat eivät kuitenkaan ole valintojensa kanssa yksin. Liitolla on heidän apunaan ja tukenaan uravalmentajat. Valmentajan korostan opiskelijoille suunnitelmallisuuden tärkeyttä ja viimeisten eurojen unohtamista valintaa tehdessä. Tukevalta pohjalta ponnistamalla suunta on aina ylöspäin, rajaa ei ole, voit kurkottaa vaikka tähtiin saakka.

Harjoittelu on tärkeä osa opintoja. Sen avulla opiskelija pääsee viemään opittua teoriaa käytäntöön. Oppilaitoksessa on tarjoa tukea matkan varrella, mutta viime kädessä vastuu opiskelijalla itsellään.

Jokainen opiskelija on kuitenkin yksilö. Rima kannattaa asettaa jo olemassa olevaan työkokemukseen. Insinööriopintojaan aloittavilla opiskelijoilla työkokemus on hyvin erilainen.

Jos kokemusta on vähän, harjoittelu on hyvä aloittaa alakohtaisella perustason harjoittelulla muistaen, että mitä tahansa työtä ja työtehtävää ei oppilaitos hyväksy osaksi harjoittelua.

Jos opiskelijalla on jo kouluun tullessaan kokemusta työntekijätason työtehtävistä, hän voi hakeutua asiantuntijatason töihin heti ensimmäisestä harjoittelusta lähtien. Osa opiskelijoista pääsee esimiestehtäviin jo ensimmäisen kesän aikana.

Muista, että et ole pohdintojesi kanssa yksin, apua ja tukea on saatavilla. Sinun tehtäväsi on aktivoitua, hakea, etsiä ja välillä pettyäkin. Kehittyäkseen on mentävä omalle epämukavuusalueelle ja haastettava itseään, vaikka vain pienin askelin.

Sinä itse päätät tahdin. Sitkeällä ja suunnitelmallisella yrittämisellä onnistut varmasti.

Veera Udd
Insinööriliiton uravalmentaja