Insinööri-lehti

Lisää tekeviä käsiä kentälle

Hallitus on päättänyt yhdistää innovaatiorahoituskeskus Tekesin ja yrityksille kansainvälistymispalveluja tarjoavan Finpron uudeksi toimijaksi, joka vielä tässä vaiheessa kulkee työnimellä Business Finland.

Business Finlandin on määrä hoitaa jatkossa kaikki innovaatiorahoitukseen, vientiin, investointeihin sekä matkailun edistämiseen liittyvät palvelut. Uudessa organisaatiossa on sen syntyessä noin 600 asiantuntijaa. Valmistelut uuden toimijan muodostamiseksi alkavat välittömästi. Tavoite on, että Business Finland aloittaa toimintansa vuoden 2018.

Hallituksen tavoitteena on kaksinkertaistaa pk-yritysten vienti vuoteen 2020 mennessä. Uudistuksen on määrä tukea tätä tavoitetta. Toivoa sopii, että näin myös tulee käymään, sillä kaikki viennin ja yritysten kasvua sekä kansainvälistymistä tukevat hyvät hankkeet ovat enemmän kuin tervetulleita.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä perustelee kahden toimijan yhdistämistä muun muassa voimavarojen säästämisellä kentälle. Tekes ja Finpro ovat ministerin mukaan tehneet tähänkin saakka hyvää työtä, mutta toiminnoissa on ollut päällekkäisyyksiä, joita nyt puretaan. ”Vapautuu tekeviä käsiä kentälle”, Lintilä kuvasi.

Uudistus ei tule yllätyksenä. Lintilän mainitsemalta ”kentältä” on jo kotvan aikaa esitetty toiveita Tekesin ja Finpron yhteistyön tiivistämisestä. Kahden toimijan yhdistämisellä työ- ja elinkeinoministeriö vastaa toiveisiin tuomalla kaikki tuotteiden, palvelujen ja liiketoimintamallien kehittämistä ja niiden vientiponnisteluja koskevat palvelut ikään kuin samalle luukulle.

Iso joukko asiantuntijoita uskoo, että uusi malli tuo tehokkuutta hyvien ideoiden tuotteistamiseen ja kaupallistamiseen, mikä on ollut suomalaisen viennin ja kilpailukyvyn yksi pullonkauloista. Sitä on vuosien varrella yritetty ratkoa monilla piirustuspöydillä, missä on pohdittu innovaatiorahoituksen ja valtiovallan palvelujen lisäksi myös koulutusta.

Onnistuessaan Tekesin ja Finpron yhdistäminen on askel oikeaan suuntaan. Onnistuminen edellyttää, että uudella toimijalla on käytettävissään vähintään yhtä paljon rahaa kuin edeltäjillään yhdessä, mielellään vielä vähän enemmän. Vain sillä tavalla saadaan lisää yritysten kasvun ja kansainvälistymisen eteen tekeviä käsiä kentälle.

Näin voi myös käydä, mikä elinkeinoministeri Lintilään on uskominen. Ministeri kertoi viime viikolla lehtihaastattelussa tuovansa hallituksen puoliväliriiheen 150 – 200 miljoonan euron lisäyksen Tekesin rahoitukseen.

Mistään lisäpanostusta ei toki ole kyse: tarkoitus on paikata ja korjata nykyisen ja edellisen hallituksen Tekesin rahoitukseen tekemiä leikkauksia, jotka nousevat yli 260 miljoonaan euroon. Tehty virhe on siis havaittu ja sitä on tarkoitus korjata. Edistysaskel se on sekin.

Jari Rauhamäki
Insinööri-lehden päätoimittaja
Insinööriliitto