Terhi Ropponen osallistui IOL:n JJWP:hen.
Insinööri-lehti

Opiskelijoiden neuvottelupäivät pidettiin webinaarina

Poikkeusolot johtivat Insinööriopiskelijaliitto IOL:n Järjestöjohdon neuvottelupäivien eli JJNP:n järjestämiseen poikkeuksellisella tavalla.

IOL:n hallitus päätti järjestää neuvottelupäivät webinaarimuodossa, joten se sai nimekseen Järjestöjohdon webinaaripäivät eli JJWP.

Kolmen tunnin webinaarin aluksi IOL:n puheenjohtaja Teemu Rajala kertoi lyhyesti ajankohtaisista asioista. Ohjelma jatkui Insinööriliiton edunvalvontajohtaja Petteri Oksan puheenvuorolla. Hän kertoi edunvalvonnasta ja työelämän ajankohtaisista asioista.

Sen jälkeen jakauduttiin kahteen ryhmään. Toinen keskusteli opiskelijajäsenyyden jäsenmaksu-uudistuksesta, toinen jäsenpidosta. Jäsenmaksu-uudistuksen vetäjänä toimi taloustyöryhmä. Keskustelussa nousi esille uudistuksen tarpeellisuus ja maksun noston vaikutus liittymisintoon.

Jäsenpidossa aiheena oli eri opiskeluvaiheessa olevien opiskelijoiden syyt pysyä liitossa tai liittyä siihen. Usein huomioidaan aloittavat opiskelijat, mutta keskivaiheen, loppuvaiheen ja monimuodon opiskelijoiden tarpeet ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Sen jälkeen jatkettiin kahdessa ryhmässä, toinen yhteyshenkilötoiminnassa, toinen jäsenpidossa.

Yhteyshenkilötoiminnan ryhmässä aluksi aiheena oli toiminnan ideaalinen tilanne Insinööriliiton kannalta. Sen jälkeen jakauduttiin ryhmiin keskustelemaan rekrytoinnista, viestinnästä, koulutuksesta, tehtävistä ja palkitsemisesta. Lopuksi kerrottiin ajatukset muille ryhmille.

Teksti: Jarno Häkkinen
Kuva: Terhi Ropponen