Koulutus kokosi yhteen joukon alueen luottoja.
Coaching-ryhmän keskusteluista saatiin työkaluja haasteellisiin tilanteisiin.
Myös koulutuksessa pitää syödä, jotta jaksaa.
Insinööri-lehti

Luotoille koulutusta ihmisten kohtaamiseen

Uuden Insinööriliiton Pohjois-Suomen piiri on huolissaan luottamusmiesten arkipäivän jaksamisesta. Tukeakseen luottamusmiehiä työssään piiri järjesti Oulun lähialueella toimivien yritysten luottamusmiehille koulutustilaisuuden, jossa pienryhmissä muun muassa pohdittiin ihmisen kohtaamiseen liittyviä asioita.

Monessa yrityksessä ylempiä toimihenkilöitä edustava luottamushenkilö hoitaa tehtäväänsä oman työnsä ohessa. Kun hoidettavana ovat myös omat työtehtävät, kuormitus voi olla suuri. Luottamushenkilön tehtävät kuormittavat erityisesti silloin, kun yrityksessä on lomautuksiin tai irtisanomisiin johtavat yhteistoimintaneuvottelut.

Vaikka luottamushenkilökoulutuksessa annetaan perustieto neuvottelujen menettelytavoista ja lakiasioista, ihmisen käyttäytymisen ymmärtämisen työkalut jäävät koulutuksessa vähemmälle painoarvolle.

Usein luottamushenkilöt kohtaavat edustettaviensa tilanteissa, jossa muutosvastarinta ja pelko työn menettämisestä ovat päällimmäisenä. Tuolloin luottamushenkilöltä vaaditaan tilannetajua sekä kykyä rauhoittaa tilanne lähtemättä itse mukaan tunnemyrskyyn.

Näihin tilanteisiin haettiin ja saatiin eväitä coaching -pienryhmissä, joiden työtä ja keskustelua tilaisuudessa ohjasi ratkaisukeskeiseen työyhteisökehittämiseen erikoistunut Tiia Kallio osallistujien etukäteen laatiman tavoitelistaukseen perusteella.

– Työyhteisökehittäjän näkökulmasta parasta coachingissa oli se, että luottamushenkilöt lähtivät sitoutuneesti mukaan prosessiin. Muutamassa tapaamiskerrassa päästiin syvällisiin asioihin ja luottamushenkilöt saivat työkaluja arkipäivän haasteellisiin tilanteisiin, Tiia Kallio totesi.

Piiri ei ole aikaisemmin koonnut luottamushenkilöitä miettimään luottamustoimessa ihmisten kohtaamiseen liittyviä asioita. Palautteen perusteella tapaamiselle ja käydyille keskusteluille oli tarvetta.

– Oli hienoa ymmärtää muutosprosessiin liittyvät tunteet ja niiden vaihtelut. Tunnistin monia tilanteita, jossa edustettavat olivat käyttäytyneet muutosprosessin kuvaamalla tavalla.

– Sain coachingiin osallistuneilta luottamushenkilöiltä runsaasti työkaluja oman luottamustoimeni hoitamiseen. Samalla tutustuin muihin luottamushenkilöihin ja sain heistä hyvän tukiverkon ympärilleni, kertoi Tiina Nortamo.

Teksti: Anu Kaniin, Insinööriliitto
Kuvat: Petteri Löppönen ja Anu Kaniin