Nuoret työntekijät haluavat, että heidän apunaan työpaikoilla on luottamusmiehiä.
Insinööri-lehti työelämä

Nuoret arvostavat liittojen sopimia työehtosopimuksia

Tekniikan alalla opiskelevista ja työskentelevistä alle 35-vuotiaiden mielestä Suomessa tarvitaan työehtosopimuksia.

Insinööriliiton ja Tekniikan akateemiset TEKin kyselytutkimuksen mukaan lähes 90 prosenttia nuorista jäsenistä on sitä mieltä, että Suomessa tarvitaan työehtosopimuksia. Vain neljä prosenttia nuorista jäsenistä ei pidä niitä tärkeinä.

Nuorten mielestä työehtojen parantaminen on yksi liittojen tärkeimmistä tehtävistä. Useiden työehtojen toivotaan tulevan joko työlainsäädännöstä tai työehtosopimuksista paikallisen sopimisen sijaan.

Nuoret katsovat, että työntekijäpuolella ei ole paikallisessa sopimisessa neuvotteluvaltaa. Sen tähden vastaajat pitävät tärkeänä, että heitä edustaa työpaikalla luottamushenkilö.

Kyselyyn vastanneista 44 prosenttia piti paikallista sopimista tarpeellisena, vaikka pääosan työehdoista toivottiin tulevan joko työlainsäädännöstä tai työehtosopimuksista. Paikallisen sopimisen katsottiin soveltuvan lähinnä osaamisen kehittämisestä, etätyöstä ja kilpailukiellosta sopimiseen.

Nuoret eivät halua työnantajan sanelua

Vastaajista 74 prosenttia piti neuvottelutilannetta paikallisessa sopimisessa epätasa-arvoisena. Useiden mielestä työnantajalla on neuvotteluissa enemmän valtaa kuin työntekijällä.

– Nuoret eivät halua sopia useimmista työehdoista paikallisesti. He kokevat, että työntekijöillä ei ole tilanteessa neuvotteluvaltaa, Insinööriliiton puheenjohtaja Samu Salo sanoo.

– Mikäli paikallista sopimista halutaan lisätä, on olennaisen tärkeää, että Suomeen luodaan rakenteet, jotka tekevät paikallisen tason neuvottelutilanteesta tasa-arvoisemman, Salo jatkaa.

Luottamusmiehille tarvetta

Paikallisen sopimisen yhteydessä kiistakapulaksi on noussut kysymys luottamusmiehen roolista ja tarpeellisuudesta. Kyselyssä luottamushenkilön tarpeellisuus nähtiin kiistattomana.

Vain viisi prosenttia vastanneista ei pitänyt luottamushenkilöä tarpeellisena.

– Kun vastaajat ovat alle 35-vuotiaita, tulos on erityisen merkittävä. Luottamushenkilöiden aika työpaikoilla ei todellakaan ole ohi, Salo painottaa.

Vääriä käsityksiä lapsiperheiden asioista

Moni vastaajista uskoo virheellisesti palkallisen vanhempainvapaan tai sairaan lapsen hoidon sekä sairasloman palkan tulevan työlainsäädännöstä työehtosopimuksen sijaan. Sen sijaan minimipalkkojen sekä palkan yleiskorotusten tiedettiin melko hyvin tulevan työehtosopimuksista.

– Nuorilla on kova usko siihen, että työelämä kehittyy tulevaisuudessa parempaan suuntaan. Lähes puolet vastaajista on sitä mieltä, että työviikon pituus lyhenee jonkin verran tai merkittävästi seuraavan 20 vuoden aikana, sanoo TEKin työmarkkinajohtaja ja YTN:n puheenjohtaja Teemu Hankamäki.

Hänen mielestään on tärkeää, että nuoret tietävät, mistä työehdot tulevat. Tutkimus osoittaa, että nuorten työelämätietoisuudessa on parantamisen varaa.

– Vain tietämällä työehtojen määräytymisen niihin voi vaikuttaa. Liitot edustavat työehtosopimusneuvotteluissa jäseniään. On hyvin paljon jäsenistä kiinni, millainen on tulevaisuuden työelämä. Tässä nuoret ovat avainasemassa, Hankamäki sanoo.

Tutkimuksen toteutti Aula Research Oy syksyn 2020 aikana Insinööriliiton ja Tekniikan akateemiset TEKin toimeksiannosta. Kyselyyn vastasi yhteensä 1 148 Insinööriliiton ja TEKin 18–35-vuotiasta jäsentä.

Kuva: Annika Rauhala