Koulutus- ja suunnitteluristeilyllä kuultiin mielenkiintoisia esityksiä.
Kati Hallikainen kertoi ajankohtaisista työlainsäädännön muutoksista.
TEKin Mia Adolfsson kertoi liittojen välisestä yhteistyöstä
Insinööri-lehti

Liittojen välinen yhteistyö kiinnosti aktiiveja

Liittojen välinen yhteistyö, ajankohtaiset muutokset työlainsäädännössä ja toimintasuunnitelma kiinnostivat koulutus- ja suunnitteluristeilylle osallistuneita Länsi-Suomen piirin aktiiveja.

Tilaisuudessa Insinööriliiton johtava lakimies Kati Hallikainen kertoi syyskuun alussa voimaan tulleesta vuorotteluvapaaehtoja koskevista lakimuutoksista sekä tammikuun 2015 alussa voimaan astuvasta työttömyysturvaan liittyvistä lakimuutoksista.

Lisäksi ajankohtaisiin asioihin kuului myös työtuomioistuimen ratkaisu, jonka mukaan äitiysvapaan palkan saaminen ei edellytä paluuta hoitovapaalta töihin ennen uudelle äitiysvapaalle jäämistä. Hallikainen esitteli myös liiton työsuhdelakineuvonnan toimintaa.

Yhteistyöllä vahvistetaan insinööriyttä

Tekniikan Akateemiset TEKin alueasiamies Mia Adolfssonin aiheena oli IL:n ja TEK:n välinen yhteistyö. Hän esitteli, ketä toimijoita Länsi-Suomen piirin alueella on, ja millaista yhteistyötä liitot käytännössä tekevät. Adolfsson muistutti, että liittojen välisellä yhteistyöllä pyritään vahvistamaan insinööri-identiteettiä sekä tukemaan insinöörien verkostoitumista ammattikunnan muiden edustajien kanssa. 

Länsi-Suomen piirin, Lounais-Suomen Insinöörien ja Satakunnan Insinöörien yhteisellä risteilyllä keskusteltiin piirin alustavasta toimintasuunnitelmasta. Erityisesti pohdittiin sitä, miten suunnitelmassa olevat asiat otetaan huomioon yhdistysten omissa toimintasuunnitelmissa. Lopuksi vaihdettiin vielä ajatuksia osallistuneiden yhdistysten ja niiden alayhdistysten toiminnasta, sillä toisten tekemisestä voi aina oppia.

Teksti: Päivi-Maria Isokääntä ja Timo Ruoko, Insinööriliitto
Kuvat: Timo Ruoko