Insinööri-lehti

Ansiopäivärahan saajien määrä laski toukokuussa

Koko-kassassa hakemusten ja etuudensaajien määrä kasvoi selvästi vuoden alussa.

Tilanne on tasoittunut keväällä, mutta luvut ovat yhä korkeammat kuin viime vuonna.

Ensihakemuksia on saapunut kassaan vuoden ensimmäisen viiden kuukauden aikana yhteensä 8 629, missä on kasvua vuotta aiempaan Koko-kassan ja ETTK-kassan yhteenlaskettuun hakemusmäärään 36 prosenttia.

Kassaan on saapunut tämän vuoden aikana yli 19 000 etuushakemusta enemmän, kuin edellisvuonna, mikä tarkoittaa 40 prosentin kasvua.

Toukokuussa ansiopäivärahaa sai 10 468 jäsentä, eli 468 henkilöä vähemmän kuin huhtikuussa. Kassan jäsenten laskennallinen työttömyysaste laski hieman, mutta se on yhä selvästi korkeampi kuin viime vuonna. Saapuneiden ensihakemusten määrä on tasoittunut alkuvuodesta noin 1 300 hakemuksen tasolle.

Kokonaisuudessaan kassaan saapui toukokuussa 12 772 erilaista etuushakemusta. Ensihakemusten käsittelyynottoaika oli noin viisi päivää ja käsinkäsiteltävien jatkohakemusten keskimäärin kolmisen päivää.

Vuorottelukorvaushakemukset ovat lisääntyneet vuorottelujärjestelmän lakkauttamisen takia. Toukokuussa vuorottelukorvausta maksettiin 194 jäsenelle, mikä on 123 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin Koko-kassassa ja ETTK-kassassa yhteensä.