Video rekrytoinnin apuna

Videohaastattelut osana rekrytointiprosessia yleistyvät jatkuvasti. Videohaastatteluilla ei enää tarkoiteta ainoastaan reaaliaikai