Insinööri-lehti

Video rekrytoinnin apuna

Videohaastattelut osana rekrytointiprosessia yleistyvät jatkuvasti. Videohaastatteluilla ei enää tarkoiteta ainoastaan reaaliaikaisia haastatteluja – kuten Skype-haastatteluja – vaan entistä enemmän käytetään myös nauhoitettuja haastatteluja eli vuoropohjaisia videohaastatteluja.

Nauhoitetut haastattelut ovat käytössä erityisesti ensimmäisellä haastattelukierroksella. Niiden avulla yritykset pyrkivät sekä tehostamaan rekrytointia että varmistamaan parhaiden hakijoiden erottumisen joukosta.

– Videohaastatteluja hyödyntävät hyvin monenlaiset työantajat. Meillä on kokemusta niin monikansallisista konserneista kuin pienistä kasvuyrityksistä ja julkishallinnon puolelta, kertoo Anne Alarousu Recruitby.net -palvelusta.

Videohaastattelujärjestelmiin erikoistuneen Recruitby.net -yrityksen Alarousulla on muutama perusvinkki haastattelun videointiin. Haastattelulle on hyvä varata tarpeeksi aikaa ja se on syytä tehdä hyvissä ajoin. Ensimmäisenä on varmistettava, että tekniikka toimii. Tekniikan lisäksi on tärkeää valmistella itse haastattelua. Alarousu kehottaa valmistautumaan videohaastatteluun samalla tavalla ja huolellisuudella kuin tavalliseenkin työhaastatteluun.

Moni meistä vierastaa kameraa ja video haastatteluvälineenä voi tuntua haastavalta. Etukäteen kokeilemalla tilanne tulee tutuksi ja sen saa paremmin hallintaan. Mahdollisista esiintymispeloista pääsee parhaiten eroon harjoittelemalla ensin omassa rauhassa.

– Yleensä videohaastatteluissa ei punnita hakijan esiintymistaitoa, vaan pääosassa ovat persoona ja tehtävään vaadittava osaaminen. Haastattelussa kannattaa aina olla oma itsensä, Alarousu painottaa.

Palautetta harjoitushaastattelusta

Insinööriliitto tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden harjoitella videohaastattelua Recruitby.net-palvelua hyödyntäen.  Alkuun pääseminen on helppoa. Ensin kirjaudutaan liiton jäsensivuille, jonka jälkeen Rekrystudioon pääsee urapalvelujen sivuilta. Harjoitukseen saa käyttöönsä tilaamalla kutsun omaan sähköpostiin.

Harjoitusnäkymässä joukko liiton työntekijöitä esittää työhaastatteluista tuttuja kysymyksiä. Haastateltava tekee jokaiseen kysymykseen vastausvideon. Koko haastattelua ei kuvata yhdellä otoksella, vaan kysymys kerrallaan.

– Oman vastauksensa voi nauhoittaa niin monta kertaa kuin haluaa. Kukaan ei näe videoita ennen kuin ne on lähetetty nähtäville ja silloinkin ne päätyvät ainoastaan liiton ura-asiantuntijoiden katseltavaksi, urahallinta-asiantuntija Anu Kaasalainen opastaa.

Harjoituksen aikana videot tallentuvat henkilön omaan harjoitusnäkymään, joten harjoituksen voi tehdä osissa, vaikka useamman päivän aikana. Halutessaan omat vastauksensa voi jättää kokonaan lähettämättä.

Kaasalainen kuitenkin rohkaisee lähettämään valmiin harjoituksen liiton urapalveluiden asiantuntijoille kommentoitavaksi.

– Voimme antaa palautetta siitä, minkälainen mielikuva haastateltavasta vastausten perusteella syntyy ja tarvittaessa auttaa hiomaan vastauksia niin, että henkilön osaaminen tulee parhaiten esiin.

Kaikki videot käsitellään luottamuksellisina eikä niitä säilytetä myöhempää käyttöä varten.

Insinööriliiton jäsensivujen Rekrystudioon pääset urapalvelujen nettisivuilta osoitteesta www.ilry.fi/urapalvelut.

Teksti: Minna Virolainen, Insinööriliitto