Työmarkkinapolderi

Toimivilla työmarkkinoilla tarvitaan kaikkia osapuolia. Tarvitaan myös luottamusta toinen toisiimme, siihen, että jokainen hoitaa oman tonttinsa.