Insinööri-lehti

Työmarkkinapolderi

Alankomaissa on paljon poldereita. Sanalle ei ole suomen kielessä vastinetta, mutta polderi tarkoittaa maata, joka on ympäröivää vesialuetta matalammalla tasolla ja erotettu valleilla tai padoilla. Joitakin pidetään kuivina pumpuin, toiset kuivataan esimerkiksi laskuveden aikaan.

Polderilla eläminen vaatii luottamusta ja yhteistyötä – sekä jatkuvaa tasapainoilua. Kosteus on pidettävä kurissa, mutta sitä ei saa kuivata liikaa. Alankomaissa polderille rakennetut talot ovat maahan hakattujen puupylväiden varassa. Jos maa on liian kuivaa, ne alkavat mädäntyä.

Kaikkien intressi on yhteinen. Polderilla pitää luottaa siihen, että muut tekevät osansa. Valleista tai padoista huolehditaan oikealla tavalla. Veden pumppaaminen on riittävää. Kanavat ja laskuojat ovat auki ja virtaama tilanteeseen sopiva.

Ei ole varmuutta luottamuksesta, jonka varaan voi rakentaa.

Sikäläiset kutsuvat työmarkkinamalliaan ”polderimalliksi”. Vertaus on ymmärrettävä ja sopiva. Myös toimivilla työmarkkinoilla tarvitaan kaikkia ja osapuolten pitää sekä hoitaa oma tonttinsa että luottaa toisiinsa. Vain niin syntyy tuloksia, jotka kantavat.

Alankomaiden polderimallin taustalla on kriisi. 1980-luvulla inflaatio laukkasi nopeana ja talous sakkasi. Sitten löytyi luottamus, jonka varassa tehtiin sopimus, joka lisäsi luottamusta edelleen. Syntyi luottamus, joka on tuottanut kasvua aina näihin päiviin asti.

Kotimaisilla työmarkkinoilla eletään tällä hetkellä omalla polderilla. Maa on vetistä ja upottavaa, eikä ole täyttä varmuutta siitä, että vallitsee sellainen luottamus, jonka varaan voi rakentaa. Inflaatio on syönyt palkansaajien ostovoimaa, taloudessa on synkkää.

Työmarkkinajumin sijasta tarvitaan työmarkkinapolderi. On oltava luottamusta siihen, että ostovoimaa parannetaan ja käännetään kuluttajien luottamus kasvuun. Tarvitsemme yhteistyötä yritysten menestymiseksi, ponnistuksia investointien lisäämiseksi ja osapuolten tahtoa koulutuksen sekä työvoiman riittävyyden varmistamiseksi.

Polderilla asuminen vaatii luottamusta. Luottamus vaatii rohkeutta. Nyt sitä rohkeutta tarvitaan Suomessa kaikilta osapuolilta.

Petteri Oksa
Insinööriliiton edunvalvontajohtaja