Insinööri-lehti työmarkkinat

Yritykset puoltavat työehtosopimuksia

Yrityspäättäjät pitävät kotimaista työmarkkinamallia suhteellisen kelpona järjestelmänä, ilmenee tänään julkaistusta kyselytutkimuksesta.

Työnantajaliitot, kuten Teknologiateollisuus ry ja Metsäteollisuus ry, ovat vuoden sisällä kritisoineet voimakkaasti julkisuudessa kotimaista työmarkkinajärjestelmää. Teollisuuden palkansaajat TP:n tuore analyysi Mainettaan parempi osoittaa, että kritiikki edustaa yrityksistä vain pienen vähemmistön kantoja.

– Datasta nousi esiin kaksi asiaa: vastausten hajonta oli suuri, ja suurin osa suomalaisista yrityspäättäjistä suhtautuu työehtosopimuksiin hyvin pragmaattisesti, analyysin kirjoittaja, Teollisuuden palkansaajien pääsihteeri Merja Jutila Roon summasi julkaisutilaisuudessa.

Äärimielipiteitä eli voimakkaasti valtakunnallisia työehtosopimuksia puolustavia tai niitä vastustavia mielipiteitä on hyvin vähän.

Juuri äärinäkemykset ovat näkyneet julkisuudessa. Esimerkiksi metsäyhtiö UPM on kieltäytynyt tekemästä yrityskohtaista työehtosopimusta toimihenkilöiden kanssa. Samalla alalla esimerkiksi Stora Enso teki nopeasti oman yrityskohtaisen sopimuksensa toimihenkilöiden kanssa.

Paikallisia sopimuksia halutaan lisää

Paikallisen sopimisen tarve on suuri yritysten mielestä, ja työehtosopimusten koetaan rajaavan paikallisen sopimisen mahdollisuuksia. Jutila Roon huomauttaa, että työehtosopimusten onkin tarkoitus suojella heikompaa osapuolta eli työntekijöitä.

Tätä ajatusta tukevat myös työnantajat. Yleisin yritysjohtajien vastaus oli, että paikallista sopimista tulisi lisätä nimenomaan valtakunnallisten työehtosopimusten puitteissa.

Viimeisen kolmen vuoden aikana 91 prosentissa suuryrityksistä on tehty paikallinen sopimus. Mitä pienempiä yritykset ovat, sitä vähemmän niitä on tehty.

Yksilöllistä työehdoista sopimista yrityspäättäjät pitävät huonona vaihtoehtona. Sen pelätään lisäävän epätasa-arvoa.

Osaamista tarvitaan lisää

Lähes puolet yrityksistä arvioi, että ainakin jommaltakummalta neuvotteluosapuolelta puuttuu tarvittava osaaminen paikallisen sopimisen lisäämiseksi. Jutila Roon päättelee, että paikallisen sopimisen lisääminen vaatii osaamisen parantamista niin työnantajien kuin henkilöstön edustajiltakin.

Myönteisimmin työehtosopimuksiin suhtautuvat ne yritykset, jotka tuntevat työehtosopimukset hyvin ja noudattavat niitä.

Raportti perustuu Teollisuuden palkansaajat TP:n Aula Researchilta tilaamaan kyselyyn. Kysely toteutettiin elo-syyskuun vaihteessa, ja siihen vastasi 425 yrityspäättäjää. Vastaukset edustavat hyvin eri kokoisia yrityksiä.

Luottamushenkilöt kertoivat aiemmin Insinööri-lehdessä, millaisia paikallisia sopimuksia he ovat tehneet työnantajansa kanssa.

Teksti: Janne Luotola
Kuva: Lev Karavanov /Mostphotos