Toisinaan Tommy Alho käy myös työmailla.
Toimistolla Tommy Alho työskentelee välillä pallotuolissa.
Insinööri-lehti työelämä

Vakipesti löytyi harjoittelupaikasta

Sähköteknisenä asiantuntijana Espoon kaupungilla työskentelevä Tommy Alho sai jo harjoittelussa tehdä monipuolisesti insinööritöitä.

Vakituinen pesti sähköteknisenä asiantuntijana alkoi Tommy Alholla koronakeväänä 2020. Hän oli ollut sitä ennen vuoden verran harjoittelijana kaupungilla, joten siirtyminen etätöihin sujui helposti, kun esimerkiksi työkaverit olivat jo tuttuja.

– Ei tarvinnut miettiä kauan, kun minulle tarjottiin vakinaistamista. Olin viihtynyt hyvin ja motivoitunut kehittymään ja oppimaan lisää, kertoo Metropolia ammattikorkeakoulusta sähköinsinööriksi valmistunut Alho.

Hänen työtehtäviinsä kuuluu muun muassa sähkötöiden tilaamista urakoitsijoilta, kulujen ja aikataulujen valvontaa, saneeraustyömaiden sähkötöiden valvontaa sekä paloilmoitinjärjestelmien ylläpidosta vastaamista. Saneerauksia ja korjauksia kilpailutetaan ja teetetään urakoitsijoilla.

Työnkuvassa paloturvallisuuden ylläpito

Kohteita ovat kaupungin omistamat kiinteistöt, kuten koulut, päiväkodit, terveysasemat ja kirjastot.

– Vastaan myös paloilmoitinjärjestelmistä. Huolehdin siitä, että määräaikaistarkastukset, vuosihuollot ja vikakorjaustyöt tehdään kohteissa ajallaan sekä siitä, milloin järjestelmiä on uusittava ja kilpailutuksia valmisteltava.

AMK-insinöörit työskentelevät Espoon kaupungin Tilapalvelut-liikelaitoksessa pääasiassa asiantuntija- ja esihenkilötehtävissä. Palkkalistoilla on niin rakennustekniikan kuin sähkö-, lvi- ja automaatiotekniikan insinöörejä.

Uusia työntekijöitä palkataan muun muassa eläkkeelle lähtevien tilalle.

Mahdollisuus lisäkoulutukseen

Palkka on yksityisellä puolella parempi kuin julkisella, mutta Alhon mukaan julkisella puolella on paljon muita etuja, kuten mahdollisuus lisäkoulutukseen ja turvattu työpaikka, jos hoitaa työnsä hyvin.

– Meillä on myös hyvä työyhteisö, Alho kertoo.

– Tein jo harjoitteluaikana monipuolisesti erilaisia alan insinööritöitä. Olin oma-aloitteinen ja minulla oli erittäin hyvä perehdyttäjä.

Pidemmän työuran tehneiden etuihin kuuluvat myös pitkät lomat. Alho arvostaa myös mahdollisuutta jaksottaa itse työpäiviä.

– Se tuo vapautta ja sen avulla pystyy rikkomaan rutiineja. Tehtävien asettamisen tärkeysjärjestykseen ja päivän aikataulun voi suunnitella itse.

Kehitysajatuksia kuunnellaan

Alhon mielestä kehitysideoita otetaan hyvin vastaan. Esimerkkinä hän mainitsee dronet, joita käytetään, kun tarkastellaan, minkälaisessa kunnossa rakennusten julkisivut ovat. Kuvaaminen maksaa, jos se ostetaan ulkoisena palveluna.

– Ehdotimme työkavereiden kanssa, että voimme opetella ja hoitaa kuvaamisen itse. Nyt meillä on muutama drone käytössä, Alho iloitsee.

– Säästöä syntyy, kun ei tarvita ulkopuolista kuvaajaa tai vaikka henkilönostinta, jos tutkittava kohde on korkealla.

Välillä päätökset kestävät pitkään

Julkisen puolen huonoksi puoleksi Alho mainitsee byrokratian.

– Jotkut asiat odottavat päätöksiä pidempään kuin itse toivoo.

Työssä onnistumisessa auttavat Alhon mukaan hyvät kommunikointitaidot ja ongelmanratkaisukyky, sillä hän on tekemisissä niin urakoitsijoiden kuin asiakkaiden, eli kussakin kohteessa olevien ihmisten kanssa sekä tietysti omien työkavereidensa kanssa.

Alholla on tavoitteena edetä urallaan ja hän uskoo, että kaupungin palkkalistoilla siihen on hyvät mahdollisuudet. Vahvuuksikseen hän mainitsee organisointitaidot ja projektityöskentelyn.

Vapaalla Alho säveltää musiikkia

Vapaa-ajalla Alho rentoutuu säveltämällä musiikkia.

– Aloitin aikanaan musiikkiharrastuksen soittamalla kitaraa. Olen soittanut myös sähkörumpuja.

Nykyään hän tekee tietokonesoftalla rytmipohjaista hiphop-tyylistä musiikkia.

– Musiikin tekeminen vaatii luovan hetken ja motivaatiota. Kun siihen pääsee sisälle, ajantaju katoaa.

Teksti ja kuvat: Johanna Halava