Työterveyslaitoksen Marjo Wallin kertoi työkaarikeskustelusta.
Flowroxin Tommi Talasto kannusti kokeilemaan rohkeasti uusia tapoja.
Tilaisuuden lopussa irroteltiin taukojumpalla.
Päivän aikana oli mahdollisuus osallistua Matka hyvään kuntoon -mittauksiin.
Insinööri-lehti

Työhyvinvointia koko työuralle

Työkyky ei ole yhtä kuin terveys, eikä työkyky ole iästä kiinni.  Eri-ikäisillä työntekijöillä korostuvat erilaiset ikäsidonnaiset tekijät. Työterveyslaitoksen erikoistutkija Marjo Wallinin mukaan juuri siksi työkykyyn ja sen ylläpitoon on panostettava työuran kaikissa vaiheissa.

Työhyvinvoinnista ja työkykyjohtamisesta keskusteltiin Työkaari kantaa -hankeen seminaarissa viime torstaina.

Työkaari kantaa on teknologiateollisuuden työnantaja- ja palkansaajajärjestöjen yhteishanke, jossa pyritään työhyvinvointia parantamalla eheyttämään ja pidentämään työuria. Hankkeen Helsingistä startannut tapahtumakiertue vierailee syksyn aikana ympäri Suomea.

Työkaarikeskustelulla tilanne haltuun

Erikoistutkija Marjo Wallin painottaa työkyvyn rakentamisessa hyvää johtamista ja jaettua vastuunottoa.

– Työkyky ei ole yksilön ominaisuus. Työkyky muodostuu ihmisen voimavarojen ja työn vaatimusten välisestä suhteesta ja vuorovaikutuksesta.

Esimiehet tarvitsevat parempaa tietoa ja ymmärrystä eri-ikäisten tarpeista. Lisäksi tarvitaan työntekijöiden sitoutumista oman osaamisen ja työkyvyn ylläpitämiseen. Hanke tarjoaa työkaluksi yhteisymmärryksen löytämiseen ja toimenpiteiden suunnitteluun työkaarikeskustelua, jota Wallin on ollut kehittämässä. Työkaarikeskustelun kohteena on työ ja siihen vaikuttavat asiat, joihin voidaan vaikuttaa ja joista on hyvä olla tietoisia.

– Keskustelun tavoitteena ovat yhdessä priorisoidut ja sovitut konkreettiset kehittämistoimenpiteet, Wallin täsmentää.

Työkaarijohtamisen työkalujen ja hyväksi havaittujen käytäntöjen lisäksi hankkeeseen mukaan lähteville yrityksille on tarjolla koulutusta, valmennusta ja mahdollisuus verkostoitua muiden työpaikkojen kanssa.

Tyytyväisenä töihin maanantainakin

Lappeenrantalainen venttiileitä, pumppuja ja varaosia tekevä Flowrox on tarttunut työhyvinvoinnin kehittämiseen tositarkoituksella. Yritys lähti mukaan teknologiateollisuuden edelliseen Hyvä työ – Pidempi työura -hankkeeseen ja jatkaa nyt Työkaarella.

HR-johtaja Tommi Talaston mukaan työhyvinvoinnin kehittämisen puolestapuhujana on helppo toimia, koska homma on kaikin puolin järkevää.  Ja koska toiminnasta on tehty mitattavaa, tulokset pystytään todentamaan epäilijöille.

Työhyvinvoinnin lisäämiseksi voi tehdä paljon asioita, jotka ei maksa mitään tai ovat hyvin edullisia. Pienillä asioilla voi olla iso merkitys.

– Näkyvien pienten asioiden toteuttaminen heti tuo toiminalle uskottavuutta ja sillä saadaan ihmiset mukaan yhteiseen hankkeeseen, Talasto sanoo.

Nopeiden parannusten lisäksi tehdään isoja, enemmän aikaa vaativia asioita.

Työkaari kantaa -hankkeen ohjaus- ja projektiryhmän työskentelyyn YTN:n edustajana osallistuva asiamies Hannu Takala on erityisen tyytyväinen, että kiertueen starttitapahtumaan osallistui sekä isoja että pienempiä yrityksiä. Pilotteja hakeva hanke tavoittelee mukaan sataa yritystä ympäri maan.

Mukana Työkaari kantaa -hankkeessa ovat Teknologiateollisuus, Metallityöväen Liitto, Ammattiliitto Pro ja Ylemmät toimihenkilöt YTN. Hanke saa ESR-osarahoitusta sosiaali- ja terveysministeriön kautta.

Teksti ja kuvat: Minna Virolainen, Insinööriliitto