Singapore on yksi paikoista, joissa toimii suomalaisia yrityksiä.
Insinööri-lehti työelämä

Tutkimus: Kannattaa lähteä ulkomaille

Kansainvälinen työkokemus monipuolistaa yksilön osaamista ja edistää urakehitystä.

Useat suomalaiset muuttavat ulkomaille työn perässä. Vaasan yliopiston syksyllä julkaiseman tutkimuksen perusteella ulkomaille lähdöstä on työntekijälle hyötyä.

– Ulkomailla työskennelleet henkilöt ovat yleensä hyvin tyytyväisiä kokemuksiinsa ja suosittelevat, että ulkomaille kannattaa lähteä hakemaan uusia mielenkiintoisia kokemuksia ja haasteita, sanoo tutkimusta johtanut, johtamisen professori Vesa Suutari.

Vaasanyliopiston tutkijat tekivät yhteistyötä Ekonomiliiton ja Tekniikan Akateemiset TEK:in kanssa, sillä molempien liittojen jäsenistä yli tuhat työskentelee tilapäisesti ulkomailla. Tutkimuksen kyselyyn vastasi yli 400 näiden liittojen jäsentä, jotka tyypillisesti toimivat asiantuntija- ja johtotehtävissä.

Kulttuurin muutos haastaa

Viiden vuoden ajan kestänyt seurantatutkimus osoittaa, että kansainvälisistä tehtävistä hankittu urapääoma lisäsi uramenestystä pitkällä aikavälillä. Enemmistö vastaajista oli tyytyväisiä menestykseensä työurallaan.

Työtehtävät ovat ulkomailla usein erittäin haastavia ja kehittäviä. Tehtävät ovat myös itsenäisempiä kuin kotimaassa. Lisäksi toimintaympäristö ja kulttuuri eroavat totutusta.

Kokemuksen perusteella ulkomailla työskennelleet kokevat saaneensa työskentelystään enemmän itsetuntemusta ja itsevarmuutta, osaamista ja sosiaalisia verkostoja.

Haastavat työtehtävät lisäävät riskiä hyvinvoinnin heikkenemisestä. Ulkomaille lähteneet suoriutuivat silti omasta mielestään tehtävistään hyvin, eikä heillä ollut halua keskeyttää tehtäväänsä.

Aktiivisuus palkitsee palatessa

Ulkomailla työskentelyn jälkeiseen urakehitykseen vaikuttivat ennen kaikkea työn ominaispiirteet. Mitä monipuolisempia ja itsenäisempiä tehtävät olivat, sitä enemmän kokemuksesta oli hyötyä jatkouralla. Menestymismahdollisuuksia paransi myös se, jos opittua oli mahdollista hyödyntää jatkouralla kotimaassa.

Oma aktiivisuus uran suunnittelussa paransi myös etenemistä uralla ulkomailla työskentelyn jälkeen. Itse ulkomaille lähteneet olivat tyytyväisempiä työuraansa kuin ne, jotka olivat lähteneet komennukselle työnantajansa kautta.

Tulosten perusteella ulkomaille lähtijät hyötyvät tuesta ja jatkouran suunnittelusta, jotta myös paluu kotimaahan tuo kaivattuja haasteita.

– Sekä ulkomaille lähtevien henkilöiden että yritysten tulee huomioida, että kyseessä on haastava kokemus, johon tulee valmistautua huolella. Sama pätee myös paluuprosessiin kokemuksen jälkeen, Suutari muistuttaa.

Teksti: Janne Luotola
Kuva: Phil Bird /Mostphotos