Insinööri-lehti

Suomi tuplaa cleantech-liiketoiminnan

Cleantech-yritysten liikevaihto kasvaa Suomessa nopeammin kuin maailmanlaajuisesti. Suomi on globaalisti ollut edelläkävijä cleantech-sektorilla. Valtio on sijoittanut cleantechin tutkimus- ja kehityshankkeisiin jo pitkän aikaa yli 200 miljoonaa euroa vuosittain.

– On tärkeää olla edelläkävijä kehittyvillä markkinoilla, koska näin voimme paremmin olla mukana kehittämässä kansainvälisiä toimintamalleja. Mutta pelkät demonstraatiot eivät riitä, vaan jatkossa tarvitsemme myös teollisia investointeja cleantechiin, sanoi elinkeinoministeri Jan Vapaavuori avatessaan Cleantech Summit -tilaisuuden.

Vuonna 2012 suomalaisten cleantech-yritysten liikevaihto kasvoi 15 prosenttia ja saavutti 25 miljardia euroa. Vuoteen 2020 mennessä Suomen tavoite on tuplata tämä liikevaihto 50 miljardiin euroon. Tähän päästään, jos kasvuvauhti säilyy nykyisellään.

Vapaavuori muistutti, että kasvumahdollisuudet cleantech- ja biotaloudessa ovat huimat. Lähitulevaisuudessa on ratkaistava globaaleja saastumiseen ja resurssien riittävyyteen liittyviä suuria ongelmia.

Uusia työpaikkoja

Uusien innovaatioiden odotetaan luovan uutta liiketoimintaa ja työllisyyttä sekä auttavan samalla muun muassa EU:n energiapolitiikan toteutuksessa.

– Cleantech-liiketoiminnan tuplaantuminen luo Suomeen yli 40 000 uutta työpaikkaa, arvioi strateginen johtaja Kaisu Annala työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Liiketoiminnan kasvu on myös siinä mielessä merkittävää, että arviolta kolme neljäsosaa tuotannosta menee vuonna 2020 vientiin.

Työ- ja elinkeinoministeriö sekä Tekes käynnistivät vuonna 2012 kansallisen prosessin, jonka päämääränä on yhdistää julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimenpiteet Suomen kestävän talouden edistämiseksi.

Kansallisessa cleantech-strategiassa kiinnitetään huomio muun muassa kestävään kaivostoimintaan, puhtaaseen energian tuotantoon, yritysrahoituksen järjestämiseen sekä julkisten hankintojen elinkaariajatteluun.

– Haaste ei ole pelkästään teknologinen, vaan koskee koko meidän systeemiämme lähtien käyttäytymisestämme, verotuksesta sekä julkisista hankinnoista, sanoi yliasiamies Mikko Kosonen Sitrasta.

Kososen mielestä Suomella on hyvät edellytykset toimia edelläkävijänä ja tiennäyttäjänä cleantech -ekosysteemin luomisessa.

Teksti: Ilona Mäenpää, Insinööriliitto