ILO:n pääjohtaja Guy Ryder ja presidentti Tarja Halonen puhuivat säällisen työn puolesta.
Ministeri Jari Lindström, presidentti Tarja Halonen ja ILO:n pääjohtaja Guy Ryder.
Insinööri-lehti

Säällinen työ poistaa köyhyyttä

Säällisen työn takaaminen kaikille ja globaalit haasteet nousivat esiin   presidentti Tarja Halosen Kestävän kehityksen säätiön ja Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASKin järjestämässä seminaarissa.   

Viime syksynä YK:n jäsenmaat hyväksyivät kestävän kehityksen tavoitteet ja toimintaohjelman kestävän kehityksen edistämiseksi vuoteen 2030 asti.  Tavoitteena on äärimmäisen köyhyyden poistaminen ja kestävän kehityksen turvaaminen. 

Presidentti Tarja Halonen mukaan tavoitteiden hyväksyminen viime syksynä merkitsi uuden aikakauden alkua.  Hän muistutti, että tavoitteiden toteuttaminen vaatii yhteistoimintaa niin kansallisella kuin globaalilla tasolla.

– Kestävä kehitys tarvitsee meitä kaikkia.

Tarvetta kolmelle pilarille

Halonen korosti, että kestävän kehityksen on rakennuttava ekologiselle, taloudelliselle ja sosiaaliselle pilarille, jotka tarvitsevat toisiaan.

Hän peräänkuulutti valtioita ottamaan vastuuta kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamiseksi.

– Se vaatii toki resursseja ja investointeja, mutta ne maksavat itsensä takaisin.

Halonen puhui työn merkityksen puolesta niin yksikön kuin yhteiskunnan näkökulmasta. Hän arvioi, että säällinen työ edistää talouskasvua, mutta tämä ei kuitenkaan automaattisesti takaa laadukasta ja mielekästä työtä.

Köyhiä työikäisiä maailmalla

Seminaarin pääpuhuja kansainvälisen työjärjestön ILO:n pääjohtaja Guy Ryderin mukaan säällistä työtä edistämällä voidaan poistaa köyhyyttä.  Hän viittasi ILO:n tilastoihin, joiden mukaan 57 prosenttia äärimmäisessä köyhyydessä elävistä on työikäisiä. Kolmasosa kaikista työikäisistä ihmisistä elää köyhyydessä.

Hän kertoi, että maailman työvoima kasvaa 40 miljoonalla joka vuosi.

– Vuoteen 2030 on luotava 470 miljoonaa säällistä työpaikkaa työmarkkinoille tuleville ihmisille.

Ryder nosti puheessaan esiin myös ympäristön suojelun ja talouskasvun keskinäisen merkityksen. Hänen mukaansa ilmastonmuutokseen torjuminen tarjoaa mahdollisuuksia uusien työpaikkojen luomiselle.

Työllisyystilastot eivät Ryderin mielestä kerro totuutta säällisen työn tilanteesta maailmalla. Tilastot eivät kerro työn laadusta tai ammattiliittojen toimintavapaudesta. Tilastoissa ei esimerkiksi näy epävirallisen sektorin työt, joita tehdään varsinkin kehittyvissä maissa, joissa ei ole sosiaalista turvajärjestelmää. Ryder mainitse, että epävirallisella sektorilla töitä tekevät joutuvat usein työskentelemään epäinhimillisissä olosuhteissa.

Ryderin mukaan on luotava järjestelmä, joiden avulla saadaan tietoa siitä, miten kestävän kehityksen politiikkaa toteutetaan YK:n jäsenmaissa.

Teksti ja kuvat: Päivi-Maria Isokääntä, Insinööriliitto