Helsingin keskustan kaavassa on toteutuneita ja toteutumattomia rakennelmia.
Insinööri-lehti tekniikka

Ryhti kokoaa tiedon rakennetusta ympäristöstä

Yhden alustan malli nopeuttaa rakennuksia ja alueidenkäyttöä koskevan tiedon hyödyntämistä.

Valtakunnallinen rakennetun ympäristön tietojärjestelmä Ryhti on tulossa käyttöön usean vuoden valmistelun jälkeen. Saman tiedon äärelle pääsevät kunnat, maakunnat ja yritykset.

Ryhti otetaan käyttöön vaiheittain tämän vuoden aikana. Rajapinta tietojen vastaanottamiseksi on koekäytössä, ja kaavatietojen kyselypalvelu avautuu vuoden viimeisellä neljänneksellä. Toimintamallin käyttö vakiintuu vuoteen 2030 mennessä.

– Järjestelmästä saadaan käytännössä hyötyjä vasta, kun kunnat alkavat toimittaa Ryhtiin tietoja, selittää johtava konsultti Anu Soukki Sitowiseltä.

Tähän mennessä kunnat ja maakunnat ovat toimittaneet tietoja useaan paikkaan eri formaateissa. Vähitellen niiden on toimitettava tieto automatisoidusti yhtenäisessä muodossa kansalliseen tietojärjestelmään.

Koottuihin tietoihin kuuluu muun muassa rakennuslupia, kaavatietoja ja rakennusten historiatietoa, joita viranomaiset ja yritykset tarvitsevat tukenaan päätöksenteossa, suunnitelmissa ja selvityksissä.

Suunnittelu nopeutuu

Yhteinen kaavatietojen alusta tehostaa suunnittelu- ja konsulttiyritysten työtä.

– Etenkin tuulivoimakaavoista valitetaan lähes aina. Tietoa, onko valtuustossa hyväksytty kaava jo lainvoimainen, ei ole saatavilla kovinkaan helposti. Eri toimijat joutuvat kyselemään useasta eri paikasta, onko asia loppuun käsitelty vai ei, Soukki havainnollistaa.

Rakennusalan digitalisaatiota edistävän Kirahub-yhdistyksen selvityksessä käy ilmi, että järjestelmä parantaa suunnittelualan yritysten tuottavuutta. Yhtenäinen kaavatermistö yksinkertaistaa tilaajien toimintatapoja, ja uusiin hankkeisiin saadaan lähtötiedot automaattisesti.

Tieto kulkee Ryhdin kautta vapaasti asianosaisille. Aiemmin tiedon etsiminen ja jakaminen on ollut osa suunnittelu- ja konsultointitoimistojen laskutettavaa työtä. Järjestelmän avulla asiantuntijoiden aikaa vapautuu muuhun työhön.

Tuotteet rakentuvat tiedon päälle

Yritykset voivat kehittää Ryhdistä saatavan tiedon pohjalle uusia tuotteita. Sitowise rakentaa esimerkiksi menetelmää asemakaavojen hiilipäästöjen arvioimiseksi.

– Tulevaisuudessa meidän pitää entistä enemmän tehdä arvioita siitä, millaisia päästövaikutuksia eri kaavaratkaisuilla on, ja Ryhdin tietomallipohja tekee tämän mahdolliseksi, kertoo innovaatiojohtaja Sami Lankiniemi Sitowiseltä.

Ryhti-tietojärjestelmä on ympäristöministeriön hanke, jonka vastuuviranomaisena toimii Suomen ympäristökeskus. Järjestelmän tekevät tilaustyönä Sitowise ja Solita.

– Koska olemme mukana tekemässä kaavoitusta, haluamme olla kärjessä kehittämässä uusien tietotuotteiden hyödyntämistä, Soukki lisää.

Teksti: Janne Luotola