Insinööri-lehti

Projektipajoissa innovoidaan

Innovaatioita on mielellään synnyttävä jo opiskelujen aikana. Siksi opetusmenetelmien kehittäminen on ajankohtainen haaste ja opetussuunnitelmat ovat luupin alla, sanoo koulutusjohtaja Liisa Kairisto-Mertanen Turun ammattikorkeakoulusta.

-Kuutisen vuotta sitten päätimme yhdistää eri alojen opiskelijat jo heti opintojen alkuvaiheessa projektimaiseen oppimiseen, näin saamme kaikkein parhaimmat tulokset aikaan, hän kertoo.

Kairisto-Mertanen on innovaatiopedagogiikan uranuurtaja Turussa. Innovaatio-osaamisesta on tullut kaikkien Turun ammattikorkeakoulussa tuotettavien tutkintojen keskeinen osaamisalue.

– Meillä ei ole historiallista painolastia jarrunamme, olemmehan vasta 20 vuotta vanha opinahjo, Kairisto-Mertanen iloitsee.

Projektipajoihin opiskelujen alussa

Turun ammattikorkeakoulun Tekniikka, ympäristö ja talous –tulosalueella kehitetyllä projektipajamenetelmällä opiskelijat totutetaan monialaiseen projektityöskentelyyn jo opintojen alussa.

Näin heille syntyy valmius työskennellä monialaisessa ryhmässä. Samalla esiintymis- ja projektityötaidot kehittyvät, verkostot kasvavat ja opiskelijat harjaantuvat tutkivaan työotteeseen ja oppimiseen.

Viime syksynä Turun ammattikorkeakoulussa aloitti 48 projektipajaa, joita ohjasi 16 opettajaa. Kullakin opettajalla oli kolme pajaa ohjattavanaan.  Tutkimus- ja kehityshenkilöstö on mukana pajojen aiheita ideoitaessa.

– Opiskelijat ovat toteuttaneet pajoja muun muassa työeläkeyhtiöiden markkinoinnista, rautakauppaketjun sosiaalisen median käytöstä, ekoturismista Azerbaidzanissa ja kuivasanitaatiosta Afrikassa, Kairisto-Mertanen luettelee.
Joka vuosi valitaan kuusi parasta pajaa loppukilpiluun, jonka voittaa parhaan raportin, posterin ja esityksen toteuttanut paja.

Kiinteät yhteydet työelämään

Opettajien työnkuvassa on myös viime vuosina tapahtunut suuri muutos. He ovat nyt valmentajia  monialaisissa projektiryhmissä, joilla on kiinteät yhteydet työelämään; kuntiin, yrityksiin ja yhdistyksiin. Opiskelijat ovat ohjaajina omien projektipajojensa hallinnollisissa tehtävissä.

Jotta projektit olisi mahdollista sisällyttää opintoihin, vaaditaan opiskelusuunnitelmilta suurta joustavuutta.

– Moniammatillisuus ja yrittäjämäiset toimintatavat ovat arkipäivää globaalissa maailmassa, jonne opiskelijat työllistyvät. Heidän on hyvä kohdata eri alojen poikkeavia näkemyksiä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, Kairisto-Mertanen sanoo.

Innovaatiobarometri kehitteillä

Turun ammattikorkeakoulu kehittää EU:n rahoittamassa INCODE-projektissa innovaatiobarometriä. Se toimisi työkaluna, jonka avulla todennetaan opiskelijoiden yhteisö- ja verkosto-osaamisen innovaatiotaitojen kehittymistä.  Niistä tärkeimpiä ovat toimiminen monialaisessa tiimissä, eri alojen tietojen ja menetelmien yhdistäminen sekä toimiminen työelämän vuorovaikutus- ja viestintätilanteissa.

Innovaatiotoiminnan kehittäminen on yksi Eurooppa 2020 -strategian seitsemästä lippulaiva-aloitteesta.

Teksti ja kuvat: Ilona Mäenpää, Insinööriliitto