Hybridityössä yhdistetään etä- ja lähitöitä.
Limitless Work -raportin webinaarissa kuultiin asiantuntijoita.
Insinööri-lehti työelämä

Pohjoismainen etätyömalli törmää espanjalaiseen

Osa Euroopan maista näkee etätyön haittana, kun taas Pohjoismaat haluavat saada siitä kaiken irti.

Ajasta ja paikasta riippumaton työ tarjoaa työnantajalle ja työntekijöille mahdollisuuksia mutta aiheuttaa myös haasteita. Pohjoismainen insinöörijärjestö Nordic Engineers ANE julkaisi eilen raporttinsa joustavasta työstä. Siinä järjestö suosittaa hybridityön kehittämistä kolmikantaisella mallilla koronaviruspandemian jälkeen.

Euroopassa näyttää muodostuvan rajalinja Pohjoismaiden ja muiden maiden välille. Esimerkiksi Espanja ja Ranska ovat omaksuneet kannan, että etätyö on haitallinen ilmiö ja sitä tulee rajoittaa. Työntekijöiden on tehtävä työnsä pääsääntöisesti toimistolla määrättyyn kellonaikaan.

Etuna lähityössä on se, että toimistolta lähtiessä työntekijän vapaa-aika on hyvin suojattu eikä silloin tarvitse olla tavoitettavissa. Raportin perusteella lähityöpakko aiheuttaa kuitenkin stressiä, sillä joustamaton työ aiheuttaa liikenneruuhkia ja vaikeuttaa kotitöiden ja perhe-elämän yhteensovittamista työn kanssa. Tämä vaikeuttaa etenkin naisten pääsyä kokoaikaiseen työhön.

Myös ANE näkee etätyössä uhkia, jos sitä ei säännellä. Yritykset pienentävät toimistojaan, ja etätyöstä tulee pakko. Työnantajat vaativat jatkuvaa tavoitettavissa oloa, mikä johtaa jatkuvaan stressiin ja pahimmillaan burnouteihin.

Vapaaehtoisuus toimii parhaiten

Pohjoismainen malli painottaa etätyössä vapaaehtoisuutta. Työntekijät valitsevat lähtökohtaisesti itse, ovatko he tavoitettavissa joustavasti vai tekevätkö he säännölliseen aikaan töitä. He päättävät myös työn teon paikasta tilanteen mukaan.

Toimistolle keskittyvät tässä mallissa tehtävät, jotka vaativat sosiaalista kanssakäymistä. Kotona tehdään paljon keskittymistä vaativaa työtä ja rutiinitehtäviä.

Malli on paras myös ympäristön kannalta, kun työmatkoja ei järjestetä tarpeettomasti eikä töihin tarvitse ajaa kulkuneuvolla. Lisäksi työelämän tasa-arvoa helpottaa, että naiset pääsevät aiempaa joustavammin työmarkkinoille.

Vastuu pysyy työnantajalla

Raportti painottaa, että hybridityö ei poista työnantajan vastuita. Työnantajan on tarjottava työntekijälle mahdollisuus tulla toimistolle normaaliin aikaan. Työnantajan tulee säilyttää vastuunsa työn johtamisesta ja tehtävien hallinnasta. Yrityksessä tulee olla selvät säännöt työajoista, palautumisesta ja tavoitettavuudesta. Yhteiset säännöt tarvitaan myös yhteistyöhön eri aikavyöhykkeillä työskentelevien kanssa.

Esihenkilöiden on omaksuttava etätyössä luottamukseen perustuvan johtamisen malli, ei mikromanagerointia. Se tarkoittaa tavoitteiden asettamista koko tiimille ja yksilöille mutta toteutuksesta vastaamisen jättämistä työntekijän harteille. Työntekijöitä tulee samalla kuunnella herkällä korvalla, jotta kaikki pitävät myös vapaata eikä kukaan kuormitu.

Ammattiliittoja muistutetaan EU:n kehyssopimuksesta, joka velvoittaa työnantajaa vastaamaan työympäristöstä myös joustavassa työssä. Työnantajat kantavat nykyään vaihtelevasti vastuunsa työympäristöstä etätyön aikana, ja tämän tyhjiön täyttämisessä tarvitaan ammattiliittoja. Työehtosopimuksiin pitää täsmentää, miten työaika kirjataan etätyössä. Paikallisesti voidaan sopia reunaehdoista ammattiliittojen kanssa.

Teksti: Janne Luotola
Kuva: Andrey Popov /Mostphotos