Insinööri-lehti työmarkkinat

Oikeus tuomitsi Etteplanin yhteistoimintaneuvottelut

Työntekijät saavat oikeuden perusteella korvauksia yhteistoimintavelvoitteen rikkomisesta.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi suunnittelualan yrityksen Etteplanin maksamaan korvauksia 26 työntekijälle, koska yhtiö oli lomauttanut työntekijät ilman kaikkien yhteistoimintavelvoitteiden täyttämistä. Osa asian kantajista oli Insinööriliiton jäseniä.

Työntekijöille maksettavat korvaukset vaihtelevat 2 000–3 500 euron välillä sen mukaan, kuinka pitkään kantajan työsuhde oli lomautukseen mennessä kestänyt.

Insinööriliiton lakimies Satu Tähkäpää arvioi, että vastaavia riitoja etenee oikeuteen muutama vuodessa. Se osoittaa, että usein työntekijät eivät pääse aidosti vaikuttamaan neuvottelun lopputulokseen.

– Asian arvioimiseksi riittäviä tietoja kannattaa pyytää, ja työnantajan tulee ne toimittaa. Lisäksi työnantajan tulee huolehtia siitä, että kaikki ovat edustettuina neuvotteluissa, Tähkäpää tiivistää.

Lomautus tapahtui korona-aikaan

Yhtä työntekijää lukuun ottamatta työntekijät lomautettiin enintään 90 päiväksi keväällä 2020 koronapandemian aikana. Kaikkiaan konserni lomautti Suomen-tytäryhtiöstä 62 henkilöä ja emoyhtiöstä kymmenen henkilöä.

Yhteistoimintaneuvotteluissa työntekijöiden edustus oli järjestetty kansainvälisessä yrityksessä konsernitasolla työvaliokunnassa. Työvaliokunta ei ollut riittävä edustamaan kaikkia työpaikan työntekijöitä.

Yhtiö ei ollut antanut neuvotteluissa riittävän yksityiskohtaisia tietoja harkittujen lomautusten perusteista ja vaikutuksista pyynnöstä huolimatta. Tämä heikensi työntekijöiden edustajien mahdollisuuksia selvittää lomautusten vaihtoehtoja.

– Harmillisen usein työntekijät eivät aidosti pääse vaikuttamaan neuvottelun lopputulokseen, Tähkäpää toteaa.

Kattava edustus on tärkeä

Oikeus perusteli työntekijöille maksettavia korvauksia sillä, että työnantaja oli menetellyt huolimattomasti yhteistoimintalain noudattamisessa. Tärkeimmät syyt olivat henkilöstön puutteellinen edustus ja tiedonantovelvollisuuden laiminlyöminen.

Henkilöstön lainmukaisesta edustamisesta huolehtiminen on oikeuden mukaan yksi tärkeimmistä yhteistoimintalain velvoitteista. Sen laiminlyöntiä voidaan pitää yhtä vakavana kuin että yhteistoimintaneuvotteluja olisi käyty lainkaan.

Etteplan voi vielä valittaa oikeuden ratkaisusta.

Teksti: Janne Luotola
Kuva: Jidia/Mostphotos