Liisa-Johanna Pesonen, Minna Ääri, Turja Lehtonen ja Matias Mäkynen keskustelivat luotoista.
Insinööri-lehti työmarkkinat

Luottamushenkilö on terapeutti, psykologi ja pappi

Työntekijät tarvitsevat vahvemman edustuksen, jotta yritykset pystyvät tekemään paikallisia sopimuksia.

Luottamushenkilön ja työnantajan välinen yhteistyö sujuu yrityksissä yleensä melko hyvin, selviää Teollisuuden palkansaajat TP:n tuoreesta Luottamusmies 2020-luvun työpaikalla -raportista.

Raportin julkistamistilaisuudessa käydyssä keskustelussa toivottiin luottamushenkilöille nykyistä vahvempaa asemaa ja luottamushenkilön valintaa yrityksiin, joissa sellaista ei vielä ole.

Työnantajien edustaja ja työntekijöiden edustajat pitivät julkistustilaisuudessa järjestetyssä keskustelussa tärkeänä, että sekä työnantajat että työntekijät järjestäytyvät. Tällä tavalla työpaikalla syntyvät vuoropuhelu osapuolten välille ja mahdollisuus tehdä yritystä hyödyttäviä paikallisia sopimuksia.

Metsäteollisuuden malli ei toimi

Varoittavaksi esimerkiksi nostettiin mekaaninen metsäteollisuus, jossa työnantajien ja työntekijöiden välillä vallitsee heikko luottamus.

– Siellä, missä ei ole maahanmuuttajia, pelätään heitä eniten, ja vastaavalla tavalla siellä, missä työnantajakaan ei ole järjestäytynyt, pelätään eniten paikallista sopimista, keskusteluun osallistunut kansanedustaja Matias Mäkynen vertasi.

Metsäteollisuuden työnantajajärjestön edustaja valitti tilaisuudessa, etteivät ammattiliitot ole antaneet yritysten tehdä paikallisia sopimuksia suoraan luottamushenkilön kanssa. Usein luottamushenkilöllä on paras asiantuntemus työstä, jota yrityksessä tehdään.

– Toimitusjohtajatkin tilaavat ulkopuolisia juristeja tekemään työehtosopimuksia, koska ei toimitusjohtajankaan osaaminen riitä sellaisen tekemiseen. Joka kerta työntekijöitä vastassa on juristi. Siksi en usko tuohon juttuun, Teollisuusliiton 1. varapuheenjohtaja Turja Lehtonen vastasi.

Keskustelijat olivat yhtä mieltä siitä, että ilman edustusta työpaikoilla ei saada tehtyä paikallisia sopimuksia. Tällöin mennään yleissitovien työehtosopimusten perälautojen mukaan. Kaikki muut henkilöstöasiat joudutaan sopimaan erikseen jokaisen työntekijän omassa työsopimuksessa, mikä on kankea tapa kehittää työtä.

Luotto tarvitsee monialaista osaamista

Virallisesti luottamushenkilö valvoo työpaikalla työehtosopimuksen ja työlainsäädännön toteutumista. Todellisuudessa raportin mukaan rooli on paljon monipuolisempi. Yksi luottamushenkilö kuvasi kyselyssä edustettaviensa odotuksia niin, että hän on heille samanaikaisesti terapeutti, psykologi ja pappi. Siksi ammattiliittojen tarjoama koulutus on luottamushenkilöille tärkeä.

– Työntekijöiltä saattaa tulla kysymyksiä asioista, joihin tarvitaan apua, ja luottamushenkilön pitäisi tunnistaa tilanteet ja ohjata asiat henkilöstöhallintoon, työterveyteen, perheasioiden keskukseen ja niin edelleen, jatkoi Palvelualojen työnantajat Paltan työmarkkinayksikön johtaja Minna Ääri.

Työnantajia edustava Ääri erosi joukon muista keskustelijoista siinä, että hän puolusti yritysten oikeutta sopia henkilöstöä koskevista asioista ilman liittojen tukemaa luottamushenkilöä, jos sellaista ei ole yritykseen valittu.

– Jos työnantaja ei löydä halukasta luottamusmiestä neuvottelemaan, työnantaja voi katsoa peiliin. Monessa yrityksessä ei katsota hyvällä aktiivista luottamushenkilöä, vastasi Fujitsu Finlandin pääluottamusmies Liisa-Johanna Pesonen.

Muut keskustelijat tukivat ajatusta, että myös työnantajan tulee kunnioittaa luottamushenkilöä. Henkilöstön edustajalle kannattaa tarjota riittävästi tietoa yrityksen tilasta ja hänet kannattaa ottaa mukaan yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen.

Teksti ja kuva: Janne Luotola

Klo 13.37 korjattu Matias Mäkysen nimi