Ryhmätöissä mietittiin maailman parhaan työehtosopimuksen sisältöä.
TP:n pääsihteeri Matti Hirvola kävi läpi hallituksen työmarkkinapolitiikkaa.
Mikko Jutila on uusi teknon taustaryhmän puheenjohtaja.
Työmarkkinoilla elinikäinen oppiminen on välttämättömyys, sanoi Sitran Paavali Kukkonen.
Insinööri-lehti

Luotot hakivat menneestä eväitä tulevaan

Viime syksyn työmarkkinakierros ja siihen johtaneet syyt olivat vahvasti esillä YTN:n teknologiateollisuuden luottamushenkilöiden viikonvaihteen koulutusseminaarissa. Noin kuusikymmentä teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden luottamushenkilöä kokoontui viikonvaihteessa koulutusseminaariin, joka pienen tauon jälkeen palasi mantereelta Itämeren aalloille.

Seminaarin ohjelman ideana oli rakentaa menneestä siltaa tulevaan. Kahden päivän aikana käytiin läpi varsin seikkaperäisesti kevään 2015 eduskuntavaalien jälkeistä aikaa työmarkkinoilla.

Vilkasta keskustelua pohjustivat muun muassa YTN:n puheenjohtaja Teemu Hankamäki, YTN:n neuvottelupäällikkö Petteri Oksa ja Teollisuuden palkansaajat TP:n pääsihteeri Matti Hirvola, joka on tehnyt tutkimuksen Sipilän hallituksen työmarkkinapolitiikasta.

Muutos on tosiasia

Sitran asiantuntija Paavali Kukkonen ennusti tulevaisuuden työelämän haasteita. Hänen mielestään kuulijoiden on syytä laittaa jäitä hattuun muutoksen dramaattisuuden suhteen. Muutos on tosiasia, töitä, ammatteja ja työtehtäviä katoaa, mutta myös uusia syntyy tilalle.

– Todennäköisesti tiedämme tulevaisuudesta aivan yhtä paljon kuin ihmiset tiesivät 1800-luvulla omasta tulevaisuudestaan ja edessä olevista muutoksista, hän lohdutti.

Tulevaisuus oli vahvasti läsnä myös lauantain ryhmätöissä, kun luottamushenkilöt kirjoittivat pienryhmissä sisältöä ”maailman parhaaseen työehtosopimukseen”.

Keskustelu ryhmissä oli erittäin vilkasta ja tekstiä syntyi siihen tahtiin, että Etelärannassa on syytä varautua parin vuoden päästä pitkiin neuvotteluihin.

– Kerrankin täytyy sanoa, että aikaa ryhmätöille olisi saanut olla selvästi enemmän, eräs osallistujista kommentoi työn tauottua.

Jutila johtaa taustaryhmää

Luotoille esittäytyi myös taustaryhmän uusi puheenjohtaja, Hyvinkään Konecranesilla työskentelevä Mikko Jutila.
– Omaa työtäni puheenjohtajana ohjaa kolme asiaa, globalisaatio, ympäristöön liittyvät asiat ja ihmisten kuunteleminen, hän sanoi.

Jutilan mukaan iso osa seminaarissakin edustettuina olevista yrityksistä ovat globaaleja toimijoita. Hänen mielestään on syytä pohtia, mikä on kansallisen ja globaalin edunvalvonnan ja sopimisen suhde.

– Jutilan mielestä ympäristökysymykset kietoutuvat edunvalvonnan onnistumiseen. Hänen mukaansa ympäristön huomioon ottaminen tulee vaikuttamaan yritysten kilpailukykyyn ja menestysmahdollisuuksiin jatkossa aikaisempaa enemmän.

– Kolmas tärkeä asia on kuunnella ihmistä kaikilla tasoilla. Ei puhuta toisemme ohi vaan kuunnellaan ja yritetään ymmärtää. Tämä pätee niin edustaviin kuin työnantajan kanssa käytäviin keskusteluihin, Jutila sanoi.

Hän toivoi taustaryhmän jäseniltä aktiivista osallistumista, valmistautumista ja paneutumista.

– Tavoitteena on päästä asioihin kiinni nykyistä syvemmälle, Jutila sanoi.

Teksti ja kuvat: Jari Rauhamäki, Insinööriliitto

Korjattu 21.3.2018 Teemu Hankamäen titteli YTN:n puheenjohtajaksi.