Rauman satamassa lastataan laivaa.
Insinööri-lehti vapaalla

Logistiikka tarvitsee kettutyttöjä

Insinööriliiton asiantuntijaverkosto syventyi tuotannon ja tavaraliikenteen ongelmiin ja teknisiin ratkaisuihin.

Design for Excellence -konsultti Veijo Hiltula haluaa yritysten ymmärtävän, ettei logistiikka ole vain tavaroiden kuljettamista paikasta toiseen. Logistiikka on tuotteeseen vaikuttava seikka, joka määrittää sen ympäristövaikutukset pitkälti jo tuotekehitysvaiheessa.

Tuotekehityksessä pohditaan, mistä materiaaleista tuotteet tehdään. Samalla pitäisi miettiä loppuun myös tuotteen koko elinkaari, jotta pakkauksissa tai huollossa ei käytetä vaarallisia aineita ympäristölle. Tuote ja pakkaukset tulee olla kierrätettäviä.

– Kettutyttöjä välillä tarvitaan, Hiltula kommentoi kysymystä, onko suomalaisilla yrityksillä parannettavaa logistiikassa.

Hiltulan esitys oli yksi Insinööriliiton asiantuntijaverkoston logistiikkaillan ohjelmanumeroista. Tilaisuus järjestettiin eilen illalla Teamsillä.

Automaatio yleistyy satamissa

Maailman tavaraliikenteestä 90 prosenttia kulkee satamien kautta, mutta satamien logistiikka on usein kaoottista ja tehotonta. Unikie-yhtiö kehittää yhteistyökumppaneineen avointa Polo-alustaa, joka voi ohjata satamien toimintaa.

Digitaalista tietoa satamissa kerätään paljon jo nyt, mutta se ei palvele koko sataman toimintaa maaliikennettä myöten. Polo-alusta integroi eri toimijoiden tietoja julkisista ja yksityisistä tietolähteistä ja luo tilannekuvaa satamasta. Se esimerkiksi luetteloi laivat, jotka ovat tulossa satamaan, ja laskee niiden aikataulut.

– Yksi sovellus on Just in Time eli laivat ja muut toimijat tulevat aina oikeaan aikaan paikalle. Se ei ole nykyään vielä itsestään selvää, esittelee teollisten ratkaisujen johtaja Petri Kalske Unikieltä.

– Järjestelmä ilmoittaa kuljetusyritykselle, milloin lasti on purettu ja mikä kontti sen pitää hakea, joten rekkakuskin ei tarvitse odottaa satamassa vaan voi mennä vaikka nakkikioskille.

Polo on käytössä tällä hetkellä Rauman satamassa ja Gävlen satamassa Ruotsissa. Järjestelmä on vapaasti otettavissa käyttöön kaikkialla. Unikien liikeideana on tarjota järjestelmään liittyviä sovelluksia.

Tuotannossa riittää parannettavaa

Teollisuusyrityksillä on yrittäjän, Leanwaren perustajan Janne Viinikkalan mukaan paljon parannettavaa materiaalivirroissa. Karkeasti arvioituna tuotannossa vain 30 prosenttia työajasta on tuottavaa. Loput ajasta kuluu materiaalin siirtelyyn ja häiriöihin.

Tehokkaassa logistiikassa mitataan materiaalivirran kulkua ostosta. Mittareina ovat materiaalien saatavuus, kiertonopeus, varaston koko ja saapumisten lukumäärä. Tehokkaalla ohjauksella voidaan päästä siihen, että tuottavaa työtä on puolet ajasta.

Huonekaluvalmistaja Iskussa Leanware sai osaston kokoa pienennettyä, lisättyä tuotantoa ja parannettua toimitusvarmuutta. Metsäkonevalmistaja Ponssella työaika tehostui, kun materiaalin siirto järkeistettiin niin, ettei tuotannossa tarvitse enää availla paketteja tai etsiä työkaluja.

Myös tuotantorobotit halpenevat nopeasti ja tehostavat maailmalla tuotantoa. Sellaisia tekevät muun muassa Avertas Robotics, Agilox ja Mitsubishi Logsnext.

– Investoinnit näihin ovat Suomessa pieniä verrattuna muihin maihin. Emme ole ottamassa muita maita kiinni lähivuosina, ikävä kyllä. Tilanne on huolestuttava, Viinikkala arvioi yleisön pyynnöstä.

Ohjelman järjestänyt Insinööriliiton asiantuntijaverkosto on perustettu vuonna 2019. Siihen voivat liittyä kaikki jäsenet.

Teksti: Janne Luotola
Kuva: Rauma satama