Niklas Bäckström on asunut Espoonlahden lähistöllä suuren osan elämästään.
Insinööri-lehti politiikka

Liikuntaa lapsille ja tukea väestönsuojeluun

Nuorten pitää ehdokkaan mielestä saada sujuva väylä liikuntaharrastusten pariin, ja yhteiskunnan tulee tukea maanpuolustukseen liittyviä vapaaehtoistöitä.

Koneinsinööri Niklas Bäckström tekee kahta työtä ja vapaaehtoistyötä. Päätoimisesti espoolainen työskentelee suunnittelijana Comatecilla. Samalla hän toimii neljättä vuotta ylempien toimihenkilöiden luottamushenkilönä sekä on toiminut suunnittelu- ja konsulttialan sopimusalan taustaryhmän varajäsenenä.

Julkisuudessa on puhuttu työmarkkinajärjestelmän vanhanaikaisuudesta. Uudenmaan vaalipiirin eduskuntavaaliehdokkaana Bäckström ei pidä tarpeellisena, että valtiovalta puuttuisi sopimusosapuolten asioihin.

– Kun olen nähnyt järjestelmää sisältäpäin, minulla on täysi luotto neuvotteleviin järjestöihin. Ne tietävät parhaiten, millaisessa tilanteessa työntekijät ovat ja millaisia työehtosopimuksia pitäisi tehdä.

Bäckström on ehdokkaana keskustan listalla. Itse puolueeseen hän ei kuulu, mutta vaalikoneissa hän on huomannut yhtäläisyyksiä ajatteluunsa.

Nuoret tarvitsevat harrastuksia

Päätyön ulkopuolella Bäckström toimii kevytyrittäjänä. Hän kouluttaa sukellusseura Espoon dyykkareilla laitesukellusta ja ensiapukoulutusta. Tähän liittyy Bäckströmin vaaliteema.

– Oppilaiden pitäisi pystyä suorittamaan koululiikunnan tunnit seuratoiminnassa. Oppilas voisi siten koulun kautta löytää itselleen harrastuksen, kuten tanssin tai yleisurheilun.

Bäckströmillä on itselläänkin kouluikäinen lapsi.

Väestönsuojelu tarvitsee tukea

Bäckström käyttää vapaa-aikaansa muun muassa maanpuolustukseen. Hän haluaa, että valtio ottaisi myös kokonaisturvallisuuskoulutuksen julkisoikeudellisten tehtävien piiriin.

Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK saa tukea tällä hetkellä sotva- eli sotilasvalmiuskoulutukseen. Väestön turvallisuuden kannalta tärkeään kalliosuojakoulutukseen ei voida käyttää valtion tukia, sillä se ei ole julkisoikeudellinen tehtävä.

– MPK:n toiminta on vapaaehtoistyötä sekä vapaaehtoiskouluttautumista. Kun ryhdyn kouluttajaksi, sitoudun opettamaan ihmisiä. Käyn sotilasvalmiuskoulutuksissa ja opettelen muun muassa maakuntakomppanian perusteita, pedagogiikkaa ja sotilasjohtamista.

Valtionvelka pitää taittaa

Kolmantena vaaliteemana Bäckströmiä painaa huoli valtionvelan kasvusta. Hänestä velkaa pitää pystyä pienentämään.

– Meidän pitää ajatella tällä hetkellä omaa parastamme ja käyttää varoja pääosin meihin itseemme.

– Kehitysapuun ei välttämättä pidä laittaa kaikkea rahaa. Tietysti Ukraina on paikka, minne kannattaa laittaa, mutta muista kohteista pitää miettiä, mitkä ovat ne tärkeimmät.

Valtion budjetin tasapainottaminen vaatii ehdokkaan mielestä työllisyysasteen nostamista nykyisestä noin 74 prosentista vähintään 80:een.

– Minua huolestuttaa elinkustannusten nousu ja pienituloisuus. Työ vähentää köyhyyttä.

Teksti ja kuva: Janne Luotola