Saara Aikio, Tuomas Tiilikainen ja Aleksi Rankka vartioivat Keskon pääkonttorilla.
Ville-Veikko Rantamaula seuraa työtaistelutoimia avoimella silliksellä.
Puhelimeen saapuu jatkuvasti kuvia ja viestejä lakkovahdeilta.
Insinööri-lehti

Kaupan alan työtaistelu alkoi

Ylemmät toimihenkilöt YTN järjesti tänään työnseisauksen ja aloitti muut työtaistelutoimet, jotta työehtosopimus saadaan neuvoteltua kaupan alalle.

Keskon pääkonttorilla Helsingin Ruskeasuolla paistaa aurinko. YTN:n kaupan alan kampanjaviiri liehuu pääovien edustalla, ja vieressä tilannetta tarkkailee kolme lakkovahtia. Töihin ei näytä tulevan juuri ketään.

– Fifty–fifty tulee töihin ja jää kotiin, arvioi Keskon pääluottamusvaltuutettu Tuomas Tiilikainen.

– Tilanne on parempi kuin odotimme. Porukka istuu normaalisti toisistaan erillään ja tiedotuskanavat ovat hajanaiset, joten epäilimme, meneekö viesti perille. Nyt näyttää siltä, että on mennyt.

Kaupan alan asiantuntijat aloittivat tänään ylityö- ja vapaa-ajalla työasioissa matkustamisen kiellot, jotka ovat voimassa sunnuntain loppuun asti. Samalla tänään pidettiin työnseisaus keskiyöstä puoleenpäivään asti.

Työtaistelu perutaan heti, jos työnantajapuolen Kaupan liitto suostuu neuvotteluihin työehtosopimuksesta.

Jäseniä jännittää

Lakkoa valvotaan avoimessa tilaisuudessa Helsingin Sokoksella. Kaupan hankkeen vetäjä Ville-Veikko Rantamaulan puhelin piipittää jatkuvasti ja vastaanottaa viestejä ja kuvia lakkopaikoilta Algolilta, Inexistä, Keskolta, Oriolalta, SOK:lta ja Stockmannilta.

– Tämä on jännä tilanne. Omien ja yhteisten asioiden puolustaminen vaatii rohkeutta etenkin, kun ratkaisua haetaan painostustoimien kautta, Rantamaula sanoo.

Lakkoon meneminen on ylemmille toimihenkilöille kova pala, vaikka kyselyjen mukaan 90 prosenttia jäsenistä haluaa työehtosopimuksen.

– Ylemmille toimihenkilöille ei riitä, että liitosta joku sanoo, että jääkää pois töistä. He haluavat vielä kuulla perustelut, miksi, ennen kuin osallistuvat työtaistelutoimiin.

YTN on suostutellut Kaupan liittoa neuvottelupöytään vuodesta 2014. Kerta on ensimmäinen, kun kaupan alalla turvaudutaan työtaistelutoimiin.

Työnantaja havahtuu

Painostustoimet ovat välttämättömiä, jotta työnantaja saadaan neuvotteluun. Rantamaula epäilee, että tämän viikon toimet eivät vielä riitä, koska ylempien toimihenkilöiden työtaistelun vaikutukset näkyvät viiveellä.

– Ne eivät näy heti maidon loppumisena kaupasta, vaan vaikutukset näkyvät myöhemmin työtehokkuuden kautta. Se on raaka tosiasia, että jos työantajalle ei synny häiriötä, sillä ei ole intressiä lähteä neuvotteluihin.

Seuraavat painostustoimet ovat jo suunnitteilla. Perinteisten työtaistelutoimenpiteiden lisäksi panostetaan entistä enemmän viestintään.

– Tulemme avaamaan kansalle, mistä on kysymys ja millaista politiikkaa työnantaja harjoittaa.

YTN tavoittelee kaupan alalle työehtosopimusta, jotta ylemmät toimihenkilöt saavat henkilöstöedustuksen yrityksiin, heidän työaikaansa mitataan ja kaikille saadaan yhtäläinen oikeus muun muassa yleiskorotuksiin sekä lomarahaan ja muihin palkallisiin etuihin.

Teksti ja kuvat: Janne Luotola, Insinööriliitto