Insinööri-lehti

EU-keskustelua teollisuudesta

Palkansaajakeskusjärjestöjen yhteinen Ääniä Suomesta -eurovaalikampanja järjestää tapahtumia usealla paikkakunnalla. Tiistaina 6.5. keskusteltiin Helsingin Rautatientorille pystytetyssä kampanjateltassa teollisuuden toimintaedellytyksistä Euroopassa. Paneelissa oli mukana keskustelemassa Insinööriliiton ja YTN:n puheenjohtaja Pertti Porokari.

Muina keskustelijoina olivat Riku Aalto (Metalliliitto), Antti Rinne (Pro), ehdokkaat Janne Laulumaa (SDP), Erno Välimäki (Vasemmistoliitto), Ann-Mari Kemell (Kesk) ja Lisa Sounio-Ahtisaari (kok.). Pohjoismaista väriä toi Henrik Aarestrup (Dansk Metal). Keskustelun veti Mika Häkkinen Metalliliitosta.

Keskustelijat olivat melko yksimielisiä siitä, että eurooppalainen teollisuus on kriisissä. Keinot kriisistä ulospääsyyn saivatkin sitten jo enemmän mielipide-eroja aikaan. Etenkin suhtautuminen ympäristönormien aiheuttamiin vaikeuksiin teollisuudelle herätti kiivastakin keskustelua.

Eurooppa tarvitsee teollisuuspolitiikkaa, joka tuo työtä ja kasvua. Näin voisi paneelin tahdon tiivistää. Korkea osaaminen ja innovaatiot voivat ainakin paneelin enemmistön mielestä ratkaista myös ympäristön ja teollisuuden ristiriidat. Porokari totesi, että yritysten t&k -menot pitää saada takaisin hyvälle tasolle, jotta ratkaisuja saadaan aikaan.

Eurooppalaisella teollisuudella ei viime vuosina ole mennyt erityisen mairittelevasti. Kaikilta poliittisilta suunnilta tuli tukea sille tavoitteelle, että suunnan pitää muuttua. Neuvotteluja tarvitaan jatkossa kuitenkin siitä, mistä ja miten uusi kasvu löydetään.

Teksti ja kuvat: Petteri Oksa

Ääniä Suomesta -kampanjasivusto