Ari Suomilammi lisää biokaasun käyttöä Suomessa ja Ruotsissa.
Yksi biokaasulaitoksista toimii Lahdessa.
Insinööri-lehti tekniikka

Biokaasun käyttö yleistyy liikenteessä

Gasum rakentaa Lohjalle biokaasulaitoksen, joka kierrättää orgaanista jätettä polttoaineeksi ja lannoitteeksi.

Kaasuyhtiö aloittaa kesällä uuden biokaasulaitoksen rakennustyöt Rosk’n Rollin Munkkaan jätekeskuksella Lohjalla. Ensi vuonna valmistuva laitos käsittelee vuodessa 60 000 tonnia biojätettä ja tuottaa 40 gigawattituntia biokaasua ja 50 000 tonnia luomulannoitteita.

Laitos nostaa biokaasun tuotantoa Suomessa kymmenisen prosenttia. Sen käsittelemän jätteen määrä vastaa suuruusluokaltaan pääkaupunkiseudun kotitalouksien tuottamaa ruokajätettä. Tuotetun polttoaineen määrä riittää karkeasti 4 000 henkilöauton vuotuiseen tarpeeseen.

– Biokaasun kysyntä on vahvaa, ja sitä on enemmän kuin pystytään tuottamaan tai toimittamaan käyttökohteeseen. Kaasun liikennekäyttö vetää nyt hyvin, kiertotalousliiketoiminnan johtaja Ari Suomilammi sanoo.

Kaasuautoja tulee lisää

Hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä biokaasu jää sähköautoilun varjoon, sillä sähköautoilusta ei aiheudu lainkaan lähipäästöjä. Fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna biokaasu päästää ilmaan 80 prosenttia vähemmän hiilidioksidia.

Kaasuautojen markkina on kasvanut Suomessa nopeasti. Kolme vuotta sitten kaasuautoja oli Suomessa reilut tuhat, nyt niitä on noin 8 000. Yksi yleistymisen edellytyksistä on tankkausasemaverkoston laajeneminen etelästä Ouluun asti.

– Siinä on muna-kanailmiö. Kaasuautoja ei tule, jollei ole tankkausasemaverkostoa. Ja tankkausasemaverkostoa ei tule, jos ei ole kaasuautoja, Suomilammi tiivistää.

Huhtikuussa Gasum avaa tankkausaseman Lahdessa ja pian Raisiossa. Yhtiön uusia asemia on avautumassa myös Ruotsissa ja Norjassa.

Laitosta pyörittää insinööri

Lohjan laitos työllistää valmistuttuaan välillisesti noin 32 henkilöä. Suoraan laitoksella toimii noin neljä työntekijää, joista usein ainakin laitospäällikkö on insinööri.

Gasum tuottaa biokaasua nykyään 650 gigawattintuntia vuodessa. Biokaasulaitoksia on 12 Suomessa ja Ruotsissa. Niiden lisäksi Suomessa on kolme laitosta, joiden kaasun Gasum käsittelee liikennekaasukelpoiseksi ja jakelee.

Laitokset käsittelevät biomassoja noin 800 000 tonnia vuodessa. Biomassa mädätetään reaktorissa, jossa bakteerit hajottavat massaa ja tuottavat kaasua. Syötteessä olevat ravinteet jäävät lannoitteena käytettävään mädätysjäännökseen.

Biokaasulaitoshankkeita on käynnissä parhaillaan Turussa, Oulussa, Huittisissa ja Nymöllassa Ruotsissa. Yhteensä käynnissä olevien hankkeiden arvo on noin sata miljoonaa euroa.

– Kasvuvaraa on vielä. Biokaasua voidaan tuottaa lannasta ja peltobiomassasta, biojätteestä ja teollisuuden sivuvirtojen biojakeista, Suomilammi luettelee.

Gasum on täysin valtion omistama monopoliyhtiö, joka tuottaa ja jakelee kaasua. Yhtiö toimii Suomen lisäksi Ruotsissa ja Norjassa. Valtio myönsi yhtiölle Lohjan biokaasulaitoksen hankkeeseen vajaan kahdeksan miljoonan euron kärkihanketuen.

Koulussa tuli virhearvio

Suomilammi valmistui koneinsinööriksi Turun teknillisestä opistosta 1980-luvulla. Hän tuli Nesteelle, josta Gasum erotettiin myöhemmin omaksi yhtiökseen. 2000-luvulla hän täydensi osaamistaan kauppatieteiden maisterin ja mba-tutkinnolla. Johtajalla on silti tunne, että luonnontieteellistä tietämystä ei ole vieläkään liikaa.

– Insinööriopiskelijana meille opetettiin, miten kaasuturbiini toimii. Ajattelin, että tätä tietoa en tarvitse koskaan. Kuinka ollakaan, myöhemmin minulla oli työelämässä yhdeksän kaasuturbiinia vastuulla, Suomilammi naurahtaa.

Johtaja vastaa biomassojen käsittelystä, kierrätysravinteiden ja biokaasun tuottamisesta sekä myynnistä. Biomassoja saadaan muun muassa lannasta, pellolta heinänä tai rehuna sekä muuna orgaanisena aineksena, kuten biojätteenä. Kierrätysravinteita käytetään esimerkiksi lannoitteena tai teollisuudessa, missä on käyttöä typelle, fosforille, kaliumille ja hiilelle.

Johtaja asuu ja pitää työpistettään Kouvolassa, mutta suurin osa hänen ajastaan kuluu matkusteluun eri tuotantolaitosten paikkakunnille, asiakkaille tai Espooseen pääkonttorille. Haastattelua tehdessä hän vastasi Oulusta.

Suomilammi edistää biokaasun käyttöä myös omassa elämässään. Hänellä on allaan neljäs biokaasulla toimiva auto, Volvo V90.

– Se on aika hieno auto, hän sanoo.

Teksti: Janne Luotola
Kuvat: Gasum Group