Samu Salo avasi edustajakokouksen puhumalla muun muassa asiantuntijoiden työssä jatkamisesta.
Insinööri-lehti työmarkkinat

Asiantuntijat tarvitsevat työaikalakia

Insinööriliiton puheenjohtaja Samu Salo on huolissaan julkisuudessa olleista tiedoista, joiden mukaan hallitusneuvotteluissa on noussut esiin mahdollisuus rajata merkittävä osa asiantuntijoista ja ylemmistä toimihenkilöistä työaikalain ulkopuolelle.

Puheenjohtaja Samu Salo pitää huolestuttavana, että iso joukko Insinööriliitonkin meidänkin jäsenistä olisi jatkossa tilanteessa, jossa heillä ei olisi työaikaa ja työajan seurantaa eikä näin ollen myöskään työaikakirjanpitoa tarvittaisi,

Hän nosti asian esille avatessaan Insinööriliiton edustajakokouksen tänään Porissa.

Salon mukaan kyse on Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n pitkään haaveilemasta muutoksesta. Hän toivoo, että Säätytalon hallitusneuvottelijat ymmärtävät, mihin muutos pahimmillaan johtaa.

– Työaikalaki ja sen noudattaminen on yksi merkittävimmistä keinoista turvata se, että ihmisten työmäärä ja siihen käytettävä aika pysyy kohtuullisissa rajoissa, Salo muistutti.

Työaikalain suoja auttaa työhyvinvoinnissa

Salon mielestä asiantuntijatyötä tekevien ihmisten työntäminen työaikalain suojan ulkopuolelle olisi karhunpalvelus työhyvinvoinnille, työssäjaksamiselle ja julkiselle taloudelle. Hän muistutti, että työhyvinvoinnin ongelmat aiheuttavat jo nyt julkiselle sektorille mittavia kustannuksia työkyvyttömyyseläkkeinä, sairauspoissaoloina ja erilaisten etuuksien ja palvelujen tarpeena.

– Poliitikkojen tehtävä ei saa olla vain menojen karsimista ja leikkausten etsimistä, vaan myös tulevien kulujen välttämistä. Asiantuntijoiden työntäminen työaikalain ulkopuolelle olisi tässä mielessä miljardiluokan virhe, Salo sanoi.

Hän painotti, että kyse ei ole vain rahasta, vaan inhimillisyydestä, ihmisten hyvinvoinnista ja elämisen laadusta. Salon mukaan työssäjaksamisen ongelmat heijastuvat jo ihmisten ja perheiden arkeen monin tavoin.

– Jos me haluamme parantaa työelämää, pidentää työuria ja pitää työhyvinvoinnin ongelmista johtuvat kustannukset aisoissa, asiantuntijoiden mahdollisuuksia hallita työaikaansa ja -taakkaansa on parannettava, ei heikennettävä.

Teksti ja kuva: Jari Rauhamäki