Uutiset

Osasairauspäiväraha edistänyt toipumista

17.3.2009
Työterveyslaitoksen ja Kelan tutkimusosaston selvityksen mukaan enemmistö osasairauspäivärahaa saaneista henkilöistä koki etuuden hyödylliseksi. Osasairauspäivärahan koettiin myös edistäneen toipumista. Osasairauspäiväraha on ollut Suomessa käytössä yli kahden vuoden ajan. Sen tarkoituksena on tukea sairauslomalla olleen työhön paluuta mahdollistamalla siirtymävaiheessa osa-aikainen työnteko. Tähän mennessä etuutta on käytetty selvästi vähemmän kuin etukäteen arvioitiin.

Eläkekiistaan sopu - lauantaille suunniteltu luottamusmiestilaisuus peruttu

11.3.2009
Akava ja muut palkansaajakeskusjärjestöt pääsivät tavoitteeseensa, kun hallitus neuvottelujen jälkeen ilmoitti tänään perääntyvänsä eläkeiän korottamisesta 65 vuoteen. Koska sopu saavutettiin, lauantaiksi 14.3. Helsinkiin suunniteltua luottamusmiestapaamista ei järjestetä. Hallitus ja työmarkkinajärjestöt sopivat myös siitä, että nk. sosiaalitupo pysyy voimassa, mikä oli toinen Akavan keskeinen vaatimus. 

Talousnäkymät synkkenevät – uusia työpaikkoja syntyy yhä

10.3.2009
Talouden taantuma iskee pahiten seutukuntiin, joissa vientiteollisuuden sekä rakentamisen merkitys on suuri. Kasvua odotetaan kuitenkin muun muassa uusiutuvan energiatuotannon sekä infra- ja korjausrakentaminen aloilla. Uusia työpaikkoja syntyy runsaasti hoiva-alalle. Tiedot käyvät ilmi työ- ja elinkeinoministeriön ja TE-keskusten Alueelliset talousnäkymät keväällä 2009 -raportista. 

Suomalaiset toivovat lisää inhimillisyyttä ja vastuullisuutta markkinataloudelta

9.3.2009
Elinkeinoelämän Valtuuskunnan EVAn vuoden 2009 kansallisen arvo-ja asennetutkimuksen mukaan suomalaiset antavat tukensa vapaalle kilpailulle markkinataloudessa, mutta kritisoivat tiukasti etenkin liiallista ahneutta ja pikavoittojen tavoittelua. Talouskriisin jälkeiseltä markkinataloudelta suomalaiset toivovat ennen muuta lisää inhimillisyyttä, kannustavuutta ja vastuullisuutta. Suomalaisten enemmistö ei toivo valtion roolin taloudellisena toimijana kasvavan, mutta luottaa laajalti sen perustoimintoihin.

Kaksi kolmesta vaatii eläkepäätöksen perumista

9.3.2009
Kaksi kolmesta suomalaisesta (64 %) on sitä mieltä, että hallituksen olisi vedettävä eläkepäätös pois ja aloitettava neuvottelut työmarkkinajärjestöjen kanssa. Noin viidennes (22 %) puolestaan suosittelee tehdyn linjauksen viemistä eduskunnan käsittelyyn. Tiedot käyvät ilmi Akavan, SAK:n ja STTK:n TNS-Gallupilla teettämästä kyselystä, johon vastasi 1158 suomalaista 27.2. – 3.3.2009 välisenä aikana.

Palkansaajajärjestöt vastustavat eläkeiän nostoa

6.3.2009
Palkansaajakeskusjärjestöt ovat laatineet yhteisen vetoomuksen, jossa ne vaativat hallitusta muuttamaan päätöksensä eläkeiän nostamisesta 65 vuoteen. Vetoomuksen oli allekirjoittanut perjantaiaamupäivään mennessä (6.3.) jo yli 50 000 henkilöä. - Nykyistenkin eläkeikärajojen puitteissa vain harva selviää vanhuuseläkkeelle terveenä. Eläkeiän nosto ei korjaa tätä suuntausta. Sen sijaan pitäisi huolehtia siitä, että työolot ja ihmisten kohtelu ovat kunnossa. Siten ihmiset jaksaisivat olla nykyistä pitempään töissä, palkansaajakeskusjärjestöt muistuttavat.

Kunta-alalla työsuhde koetaan varmaksi – työpaikkakiusaaminen yleistä

3.3.2009
Kunta-alan työoloissa on näkyvissä myönteistä kehitystä edellisvuoteen verrattuna. Esimiestuki työssä on lisääntynyt ja työsuhteen varmuus koetaan hyväksi. Työntekijöiden kokemus kykyjensä käyttömahdollisuuksista työssä on vahvistunut. Toisaalta työ koetaan kunta-alalla edelleen henkisesti raskaaksi. Väkivallan ja sen uhan kokemukset ovat yleisiä ja työpaikkakiusaamista koetaan kunnissa useammin kuin muilla sektoreilla.

Luottamusmiehet ideoivat Nokian säästökeinoja

2.3.2009
Nokian ylempien toimihenkilöiden luottamusmiehet ovat olleet ideoimassa yhtiön tarjoamaa vapaaehtoista eropakettia ja muita säästöihin tähtääviä esityksiä. Eropakettitarjous on voimassa maaliskuusta toukokuun loppuun Nokian koko maailmalaajuiselle henkilöstölle. Se koskee kaikkia muita paitsi johtoa ja tehdastyöntekijöitä. Kun Nokia kertoi tulosjulkistuksensa yhteydessä 700 miljoonan euron säästötavoitteestaan, Nokian ylempien toimihenkilöiden luottamusmiehet kokoontuivat yhdessä pohtimaan tilannetta.

Teollisuuden toimihenkilömiehet ylenevät naisia paremmin

27.2.2009
Tutkimuksen mukaan ylennysten laadussa on eroja: naistoimihenkilöt ylenevät työuransa aikana tavallisimmin vain yhden vaativuustason verran, kun taas miehillä on myös useamman tason ylenemisiä. Naiset myös alenevat työurallaan miehiä useammin ja kokevat miehiä enemmän urakatkoja. Sukupuolten väliset erot urapoluissa ovat pienimpiä teknisen koulutuksen hankkineiden keskuudessa.

Palkansaajakeskusjärjestöt: Eläkepolitiikka ei ole sanelupolitiikkaa

26.2.2009
Palkansaajajärjestöt vastustavat jyrkästi vanhuuseläkeikärajan nostamissuunnitelmia 63 vuodesta 65 vuoteen. Ne pitävät pöyristyttävänä sitä, että työeläkkeitä koskevassa ratkaisussa hallitus hylkäsi tulokselliseksi osoittautuneen kolmikantaisen valmistelun. Näin räikeätä irtiottoa kolmikantavalmistelusta ei työeläkeuudistusten historiasta löydy.

Sivut

Insinööri–näköislehti Arkisto

Insinööri

3/2018
Näköislehti › PDF-tiedosto ›Lehtiarkisto › Ratkaisut kakuroon
ja Tiukkaan trioon ›

Seuraava numero
ilmestyy viikolla 34.