Insinööri-lehti

Wärtsilässä 270 työpaikkaa uhattuna Suomessa

Wärtsilä ilmoitti tänään aloittavansa laajat säästöt ja vähentävänsä noin 550 työpaikkaa. Yhtiön tiedotteen mukaan Suomessa vähennystarve on noin 270 työpaikkaa.

Yhtiö kertoo tiedotteessaan aikovansa muokata organisaatiotaan, toimintaansa ja resurssejaan uusien alusten heikon markkinatilanteen ja vaikean kilpailuympäristön vuoksi. Suunnitelmat vaikuttavat erityisesti Wärtsilä Marine Solutions ja Energy Solutions -liiketoimintojen henkilöstöön maailmanlaajuisesti. Myös tukitoiminnot kohdemaissa käydään läpi osana suunniteltuja uudelleenjärjestelyjä.

Wärtsilä tavoittelee myös suunnittelusyklien lyhentämistä ja aikoo keskittää moottoreiden tuotekehitystä Suomeen.

Yhtiön mukaan näillä toimilla se pyrkii saavuttamaan noin 50 miljoonan euron vuotuiset säästöt, jotka toteutuvat asteittain alkaen vuoden 2016 toisesta neljänneksestä ja vaikuttavat täysimääräisesti vuoden 2017 loppuun mennessä. Uudelleenjärjestelyyn liittyvät kustannukset ovat arviolta noin 50 miljoonaa euroa.

Muutosten vaikutukset täsmentyvät, kun neuvottelut aloitetaan paikallisten käytäntöjen ja lakien mukaisesti maissa, joihin muutokset vaikuttavat.

Tällä hetkellä Wärtsilä Marine Solutions työllistää 6 681 henkeä ja Energy Solutions 958 henkeä maailmanlaajuisesti.