Insinööri-lehti

Vientiteollisuudessa töitä yli 20 000 nuorelle

Keskeiset vientialat eli kemia, metsä ja teknologia tarjoavat työssäoppimis-, harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja opiskelijoille sekä koululaisille ympäri Suomea.

Vientiteollisuuden tavoitteena on, että tänä kesänä koululaisille ja opiskelijoille olisi tarjolla yli 20 000 kesätyö- ja harjoittelupaikkaa, mikä on viimevuotista enemmän. Yritysten kesätyöpaikkailmoitusten määrän perusteella tavoite on saavutettavissa.

Työnantajaliitot sekä Ylemmät Toimihenkilöt YTN, Ammattiliitto Pro, Metalliliitto, Paperiliitto, Puu- ja erityisalojen liitto ja TEAM pitävät erittäin tärkeänä, että nuoret pääsevät kiinni työelämään. Tähän harjoittelu- tai kesätyöpaikka on usein ensimmäinen askel.

Tarjoamalla opiskelijoille työharjoittelu- ja kesätyöpaikkoja yritykset varmistavat, että opiskelijat saavat tarvitsemaansa kokemusta työelämää varten.

Vientiteollisuudella on iso rooli suomalaisessa yhteiskunnassa jo sen takia, että teollisuuden vientiyritysten verotuloilla katetaan noin puolet hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämiseen tarvittavista tuloista. Nämä yritykset työllistävät noin 400 000, välillisesti jopa miljoona suomalaista.

Yrityksille kesätyö- ja harjoittelupaikkojen tarjoaminen on erinomainen tilaisuus huolehtia siitä, että kiinnostusta ja osaamista teollisuuden töihin löytyy jatkossakin. Nuoret kaipaavat lisää työelämätietoutta ja -kokemusta koulutus- ja ammattivalintojensa tueksi.