Insinööri-lehti politiikka

Valtio perustaa ratakehitysyhtiön

Julkisomisteinen ratayhtiö avaa rautatieliikennettä kilpailulle.

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta puoltaa liikenne- ja viestintäministeriön esitystä, jonka mukaan rautatietoimialan kokonaisvaltaiseksi kehittämiseksi ja suurten raideliikenneinvestointien edistämiseksi perustetaan valtion kokonaan omistama osakeyhtiö. Yhtiö perustetaan liikenne- ja viestintäministeriön omistajaohjaukseen.

Perustettava osakeyhtiö on työnimeltään Oy Suomen Rata Ab. Konserniin kuuluvat hankeyhtiö Suomi-rata, Turun tunnin juna, kalustoyhtiö, kiinteistöyhtiö ja Rail Baltica -yhtiö.

Rautateiden henkilöliikenteen kilpailun avaamisen tavoitteena on tehdä junamatkustamisesta nykyistä houkuttelevampi vaihtoehto yksityisautoilulle ja edistää ilmastotavoitteiden saavuttamista. Kilpailun myötä rautateiden henkilöliikennepalvelujen tarjonta monipuolistuu.