Insinööri-lehti työmarkkinat

Valtio aloitti massiiviset muutosneuvottelut

Valtiotyönantaja aloitti tänään tiistaina historiallisen suuret yt-neuvottelut työvoima- ja yrityspalvelujen henkilöstön siirtämiseksi kuntiin vuoden 2025 alusta.

Samalla useita henkilöitä siirretään muuttuneiden työpalveluvastuiden nojalla valtion virastosta toiseen. Myös kuntien välillä tehdään henkilöstösiirtoja.

Valtakunnalliset lähes 5 000:ta ihmistä koskevat muutosneuvottelut alkoivat työ- ja elinkeinoministeriön johdolla nyt syksyllä, paikallisten virastokohtaisten neuvottelujen vuoro on ensi keväänä.

Pääosa työnantajaa vaihtavista työskentelee asiantuntija-, esihenkilö- ja johtotehtävissä ja muutosneuvotteluissa heitä edustavat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön JUKOn pääluottamusmiehet.

Neuvottelupäällikkö Minna Salminen JUKOsta korostaa, että muutos on valtava sekä työnantajaa ja työpistettä vaihtavalle henkilöstölle että kansalaisille, kun kunnat ryhtyvät hoitamaan nykyisin valtion järjestämiä työvoima- ja yrityspalveluja.

– Nykyinen hyvä työvoimapalvelujen malli voi pirstoutua liian moneen osaan, Salminen arvioi.

Kaikki työllisyysalueet selvillä vasta alkuvuodesta

Paikalliset muutosneuvottelut voivat alkaa vasta, kun vastaanottavat organisaatiot ovat selvillä. Päätösten työllisyysalueista on oltava valmiina ensi helmikuussa.

Salminen huomauttaa, että muutos ja siihen liittyvä epävarmuus kestää pitkään, mutta valmisteluille jäävä aika on lyhyt.

– Tämä haastaa neuvottelijoita, mutta ennen kaikkea henkilöstöä. Meillä on aito huoli siitä, etsivätkö siirrettävät muita töitä ja saadaanko osaaminen vietyä kuntapuolelle.

JUKO toivookin nyt, että jo valtakunnallisista neuvotteluista saadaan näkymä oikeudenmukaisesta ja turvatusta siirtymästä uudelle työnantajalle. Lisäksi neuvottelujärjestö muistuttaa, että henkilöstö on pidettävä mukana uudistuksen kaikessa valmistelussa.

Valtio työllisti viime vuonna 80 000 henkilöä. Eduskunta hyväksyi TE-palvelujen siirtoa koskevat lait maaliskuussa.

Kuva: Shutterstock