Insinööri-lehti

Valtaosa insinööreistä sopimusten piirissä

Ylemmät toimihenkilöt YTN sekä Energiateollisuus ry ja Teknologiateollisuus ry ovat hyväksyneet kaksi uutta työehtosopimusta.

Sopimukset koskevat yhteensä noin 47 000 ylempää toimihenkilöä energia-alalla sekä suunnittelu- ja konsulttialalla. Alojen palkat nousevat yleisen linjan mukaisia eli 3,3 prosenttia sopimuskauden aikana.

Niin sanotut kiky-tunnit poistuvat kummaltakin alalta. Energia-alalla ne korvataan lisätunneilla, joita voi olla enintään 16 kalenterivuodessa ja jotka käytetään työn suorittamisen kannalta tarpeellisiin koulutus- tai kehittämistilaisuuksiin. Niiden ajalta maksetaan peruspalkan mukainen korvaus.

Lisätyötä ja koulutusta

Suunnittelualalla kiky-tunnit korvataan palkallisella lisätyöllä, jota työnantaja voi teettää 16 tuntia vuodessa erillisellä tuotannollisella syyllä. Lisäksi aloille saatiin kahdeksan tuntia palkallista koulutusta vuosittain. Koulutus järjestetään tavallisen työajan ulkopuolella.

Suunnittelualalla sovittiin erillisen palkkatyöryhmän perustamisesta. Työryhmän tarkoituksena on selvittää alan palkkausta ja tapoja kehittää sitä tulevaisuudessa.

Energia-alan sopimus on voimassa 28.2.2022 asti ja suunnittelualan 30.11.2021 asti.

Neuvottelut jatkuvat edelleen esimerkiksi rahoitus- ja EPA-aloilla. Lisäksi on sopimatta pieniä, lähinnä talokohtaisia sopimuksia.