Insinööri-lehti

Uusiutuvan energian käyttö kasvoi

Sähkön tuotanto Suomessa vuonna 2012 oli 67,7 terawattituntia (TWh) eli miljardia kilowattituntia (kWh). Tuotanto väheni edellistä vuodesta neljä prosenttia. Sähkön kokonaiskulutus puolestaan kasvoi prosentilla, kokonaismäärän ollessa 85,1 TWh. Sähkön kokonaiskulutuksesta 80 prosenttia katettiin kotimaisella tuotannolla ja 20 prosenttia sähkön nettotuonnilla Pohjoismaista, Venäjältä ja Virosta. Sähkön nettotuonti nousi edellisvuodesta 26 prosenttia Pohjoismaiden hyvän vesitilanteen myötä. Sähkön kulutus nousi, vaikka teollisuuden sähkön kulutus laski, sillä alku- ja loppuvuosi olivat hieman tavanomaista kylmempiä ja sähkön käyttö rakennusten lämmitykseen edellistä vuodesta lisääntyi.

Uusiutuvilla energialähteillä tuotettiin 41 prosenttia Suomessa tuotetusta sähköstä. Yli puolet tästä tuotettiin vesivoimalla ja lähes koko loppuosa puulla. Sähkön tuotannosta katettiin ydinvoimalla 33 prosenttia, fossiilisilla polttoaineilla 21 prosenttia ja turpeella viisi prosenttia. Fossiilisilla polttoaineilla ja turpeella tuotetut sähkömäärät vähenivät lähes kolmanneksella edellisestä vuodesta.

Kaukolämmön tuotanto vuonna 2012 oli 36,7 TWh. Tuotanto kasvoi edellisvuodesta kahdeksan prosenttia. Kaukolämmön kulutus edelliseen vuoteen verrattuna nousi, koska syksy 2012 oli edellistä viileämpi. Ilmatieteen laitoksen mukaan poikkeuksellisen leudon syksyn 2011 jälkeen syksy 2012 oli tavanomainen.

Kaukolämmöstä yli puolet tuotettiin fossiilisilla polttoaineilla. Uusiutuvien polttoaineiden käyttö kaukolämmön tuotannossa nousi kuitenkin edellistä vuodesta 22 prosenttia, mikä aiheutui puunkäytön kasvusta. Suurimat kaukolämmön tuotannossa käytetyt polttoaineet olivat maakaasu, kivihiili ja puupolttoaineet.

Teollisuuslämmön tuotanto vuonna 2012 oli 52,6 TWh. Tuotanto laski hieman edellisvuodesta. Teollisuuslämmön käyttö pysyi edellisvuosien tapaan matalalla tasolla.

Teollisuuden käyttämä lämpö tuotettiin yli 60 prosenttisesti uusiutuvilla polttoaineilla. Yksittäisistä polttoaineista eniten käytettiin metsäteollisuuden jäteliemiä ja muita puupolttoaineita.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen sähkön ja lämmön tuotantotilastoon. Sähkön ja lämmön tuotantotilasto kattaa verkkokytkentäisen sähköntuotannon lähes kokonaisuudessaan. Aurinkosähköä ei vielä ole lisätty tilastoon. Tilasto ei kata pieniä kaukolämpölaitoksia eikä pienien teollisuusyritysten lämmöntuotantoa.